Branżowa Szkoła I stopnia

Sprzedawca

 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych i zajęcia praktyczne u pracodawców.

Sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem realizacji w procesie pracy jest człowiek – człowiek. Szkoła kształci wykwalifikowaanych pracowników zgodnie z wymogami rynku. W zawodzie tym bardzo istotne jest kształtowane następujących postaw i nawyków jak: uczciwość, komunikatywność, odpowiedzialność, spostrzegawczość, rzetelność, zamiłowanie do porządku i dbałość o swój wygląd. W czasie procesu edukacji uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji handlu, poznają zasady prowadzenia działalności handlowej.

Miejscem pracy sprzedawcy będzie punkt sprzedaży detalicznej lub hurtownia, a także wszystkie miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej.

W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja A.18. prowadzenie sprzedaży.

 

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji A.22. Zarządzanie działalnością handlową  np. na kursie kwalifikacyjnym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego np. w L.O. dla dorosłych w naszej szkole lub innej, uzyskuje się automatycznie tytuł technika handlowca.

 


 

Kucharz

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych i zajęcia praktyczne u pracodawców. Przykładowe zadania zawodowe kucharza to:

• sporządzanie różnego rodzaju potraw, napojów, ciast i deserów,

• obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw,

• przeprowadzanie oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwie nimi gospodarowanie,

• zabezpieczanie owoców, półproduktów i wyrobów gotowych przed zepsuciem,

• dokonywanie wstępnej obróbki surowców oraz gastronomicznego rozbioru mięs,

• różnymi technikami i metodami wykonanie różnego asortymentu potraw z warzyw, owoców, grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb, oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich oraz wyrobów garmażeryjnych,
• posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami służącymi do przygotowywania potraw i napojów oraz prowadzenie ich bieżącej konserwacji,
• wykończanie , porcjowanie i wydanie wyrobów kulinarnych,
• przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe,
• przygotowywanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet.

 

W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

 

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych np. na kursie kwalifikacyjnym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego np. w L.O. dla dorosłych w naszej szkole lub innej, uzyskuje się automatycznie tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

 

Comments are closed.