70 lat “Ekonomika”

  • By admin
  • 12 marca, 2009
  • Komentowanie nie jest możliwe

Przedstawiamy fotorelację i fragmenty przemówień gości zaproszonych na uroczystość 70 lecia Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

 

 

12 marca 2009 r. to ważna data, która wpisała się już w historię naszej szkoły. Tego dnia Zespół Szkół Nr 3 – do dziś nazywany w społeczności bocheńskiej ,,Ekonomikiem” obchodził Jubileusz 70-lecia razem z przybyłymi Gośćmi, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. W uroczystości wzięli również udział emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz jej absolwenci. Bo to szczególna okazja do spotkania, wspólnych wspomnień i refleksji.

Jubileusz został połączony z obchodami Dnia Patrona. Pięknie kontynuować jest dzieło tej szkoły, sięgającej swymi początkami czasów przedwojennych, by w tradycji nauczania i wychowywania połączyć dawne, lecz nieprzemijające ideały z myślą Księdza Profesora Józefa Tischnera.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. w Kościółku Szkolnym celebrowanej przez Księdza prałata Zdzisława Sadko, ks. katechetę Stanisława Kowalika oraz diakona Antoniego Gabrysia. Ks. Stanisław Kowalik przywołując w kazaniu bogatą historię szkoły wspomniał, że powstała ona 1 września 1938 r. pod nazwą Szkoła Przysposobienia Kupieckiego w budynku obecnego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Bernardyńskiej. Przeżyła dramatyczny okres wojny i okupacji jako Publiczna Szkoła Handlowa z polskim językiem nauczania. W swoim kazaniu ks. katecheta Stanisław Kowalik nawiązał również do słów ks. prof. Józefa Tischnera: ,,Wychowanie to praca z człowiekiem i nad człowiekiem”, akcentując że codzienna praca nauczyciela z wychowankami to nie tylko troska nad pełnym rozwojem ich możliwości intelektualnych i naukowych, ale również troska o ich duchowość, o wartości, które później potwierdzą sens ich życia, codziennego poświęcenia i pracy. ,,Na owoce pracy trzeba poczekać”. Na zakończenie nie zabrakło również i humoru. Ks. Kowalik zażartował, że od wielu lat szkoła była w żargonie nazywana ,,klasztorem”. Czemu? Nikt nie wie – żartował Ksiądz.

Podczas uroczystej Akademii Pani Dyrektor Alicja Dąbrowska powitała licznych gości, przybyłych na tę uroczystość. W obchodach Jubileuszu 70 –lecia ,,Ekonomika”, dzisiejszego Zespołu Szkół Nr 3 wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych m.in. Starosta Powiatu Bocheńskiego-Jacek Pająk, Wicestarosta-Tomasz Całka oraz Wiceburmistrz Miasta Bochni-Bogdan Szumański. W uroczystościach jubileuszowych wzięli również udział przedstawiciele władz oświatowych- Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Andrzej Witkowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni-Tadeusz Pietras. Na zaproszenie odpowiedzieli również dyrektorzy rozmaitych instytucji oświatowych i kulturalnych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni-Ryszard Szewczyk. Zaproszenie przyjął także m.in. Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego-Andrzej Grzybek oraz Dyrektor Oddziału KBS w Bochni-Józef Styczeń. Na uroczystość przybył również brat naszego Patrona Księdza Profesora Józefa Tischnera – pan Kazimierz Tischner wraz z małżonką panią Janiną Tischnerową.

Pani Dyrektor Alicja Dąbrowska przedstawiła historię szkoły, przywołała również pamięć jej założycieli oraz dyrektorów, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły: ,,Historia Zespołu Szkół Nr 3 została zapisana w wielu dokumentach, ale przede wszystkim w pamięci pokoleń tych wszystkich, którzy wchodząc w dorosłość, zdobywając wiedzę, znaleźli się w murach naszej szkoły (…) . W tym szczególnym dniu myślami powracamy także do tych wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. 70 lat temu Szkołę Kupiecką założył Pan Władysław Wójtowicz. W latach 40 –tych Publiczną Szkołą Handlową kierował Pan Stanisław Marchut. Przez kolejne lata nad sprawnym funkcjonowaniem i rozwojem szkoły czuwali: Mieczysław Haftek, Zofia Hein, Edward Kiernicki, Edward Bednarski, Tadeusz Stefanów, Helena Kurtyka, Aleksandra Korbut. Ze szkołą było i jest związanych wielu pedagogów, którzy wraz z uczniami tworzyli jej niezapomniany klimat i atmosferę”.

Podczas uroczystości wystąpili również przybyli goście, życząc szkole dalszych sukcesów naukowych i wychowawczych. Starosta Jacek Pająk powiedział: ,,70 lat to piękny wiek z punktu widzenia osiągnięć, tradycji, tych dokonań, które były kształtowane przez pokolenia nauczycieli i przez pokolenia uczniów. 70 lat to już szlachectwo, a szlachectwo zobowiązuje”. Z okazji Jubileuszu Starosta Jacek Pająk przekazał szkole dar w postaci rzutnika multimedialnego. Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy dziękując za zaproszenie, powiedział: ,,Jest to bardzo miłe i sympatyczne wydarzenie w życiu społeczności Ziemi Bocheńskiej. Szkoła od 70 lat na trwałe zapisała się nie tylko w krajobraz oświatowy, ale i krajobraz zachowań i życia patriotycznego, tak jak zresztą czynił to Wasz Patron Ksiądz Profesor Józef Tischner”. Darem przekazanych przez Wójta Gminy Bochnia okazał się czek na 5 tys. zł przeznaczony na wyposażenie pracowni komputerowej. Wyjątkowo zaskakującym prezentem przekazanym szkole przez Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Andrzeja Grzybka okazało się tajemnicze pudło, w którym jak się później okazało, znajdował się komputer.

W związku z tym, że Zespół Szkół Nr 3 od 01.09. 2003 r. przyjął imię Ks. prof. Józefa Tischnera zabrał również głos Pan Kazimierz Tischner, brat wybitnego filozofa, założyciel ,,Stowarzyszenia Drogami Tischnera” i pomysłodawca ,,Rodziny Szkół Tischnerowskich”. We wspomnieniach zatytułowanych ,,Mój brat, Józio” pan Kazimierz Tischner przypomniał postać Księdza Profesora, dzieciństwo razem spędzone w Łopusznej, okres młodości, pełen przygód i zabawnych incydentów, w który starszy brat młodszego mądrze i rozsądnie próbował wprowadzać. Opowieść brata Księdza Profesora pięknie opowiedziana gwarą, bogata w anegdoty, pełna humoru góralskiego przeniosła nas w umiłowane przez Księdza Profesora Podhale. Do górali z Łopusznej, do ukochanych Gorców, na gorczańskie polany, nad Pucułowski Stawek. Tam właśnie w gorczańskiej ciszy, pośród smreków, w umiłowanej bacówce Ksiądz Tischner często przebywał, tu pisał swoje dzieła. Ale w tej samej opowieści, jak to w życiu bywa nie zabrakło też rysu najgłębszego z dramatów ludzkich – brat Księdza Profesora zakończył wspomnienia relacją, kiedy chory już ksiądz Tischner zmagał się z chorobą w swoim domu w Łopusznej: ,,Rak odezwał się w najdalszych zakamarkach jego ciała”. Brat Księdza Profesora pan Kazimierz Tischner swoją wypowiedź zakończył słowami: ,,Chodzi o to, żeby On był. I on tutaj jest”. Brat Księdza Profesora wyraził radość, że uczniowie poznają jego dzieła, biorąc udział w konkursach i rozmaitych wydarzeniach propagujących twórczość Księdza Profesora. Zwycięzcom szkolnego konkursu ,,Tischnerowskie Ślady” Katarzynie Fitrzyk z klasy I TEb, Izabeli Piwowarczyk z klasy II THb, Sebastianowi Kępie z klasy I TEa oraz Ewelinie Tobiasz z klasy III TEd – nagrody wręczyła Pani Janina Tischnerowa. Pan Kazimierz Tischner wręczył również Izabeli Piwowarczyk, która uzyskała III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,Tischnerowskie Ślady” specjalną wejściówkę do Izby Pamięci ks. Józefa Tischnera w Łopusznej. Podczas akademii przygotowanej przez młodzież, której program skupiał się na rozważaniach wokół problemu ludzkiego cierpienia, lęku, ofiary i wolności wysłuchaliśmy pięknych wierszy góralskich znanej poetki Izabeli Zającówny z tomu ,,Góralskie paciorki”.

Młodzież przedstawiła scenki na podstawie ,,Historii filozofii po góralsku”. Uczniowie pięknie zainscenizowali również opowiadanie pt. ,,Skarb” w którym jest mowa o tym, jak to ks. Tischner wchodząc do bram Raju zostaje przyjęty przez Św. Piotra i wysypuje przed zdumionym Świętym ze swego plecaka jego zawartość, a są to kamienie… Po raz pierwszy wysłuchaliśmy również ,,Hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich”. Akademię przygotowała młodzież z klas: I TEa, I TEb, II TEa, IV THb, II TEc, II za po opieką nauczycielek: Marii Więcek, Renaty Krawczyk oraz Wioletty Mleczko. Po Akademii rozpoczął się program ,,Czytanie Tischnera” połączony ze wspomnieniami emerytowanego nauczyciela historii Pani profesor Marii Mroczek. We wspólnym ,,Czytaniu Tischnera” wzięli udział: Pan dyrektor Piotr Czekaj, Ks. katecheta dr Stanisław Kowalik, Pani profesor Maria Mroczek- emerytowany nauczyciel historii, przedstawicielka Rady Rodziców – Pani Maria Anioł oraz przedstawicielka Grona Pedagogicznego – Anna Szewczyk. Lekturą wspólnie czytaną był znany tekst Księdza Profesora z ,,Etyki Solidarności” – ,,Wychowanie”. Pozycją wspólnie czytaną przez uczniów klasy II THb była znana pozycja pt. ,,Myślenie według wartości”. Hasłem tego spotkania były słowa Księdza Profesora: ,,Myślenie jest jak światło, które świeci temu, kto szuka drogi”. Pani profesor Mroczek, emerytowany nauczyciel historii w swojej wypowiedzi nawiązała do słów Księdza Profesora Józefa Tischnera: ,,Wielką rolę odgrywa w procesie wychowania doświadczenie wierności. Los wychowawcy i los wychowanka jest w jakimś stopniu wspólny”(…). Pani profesor Maria Mroczek podczas wystąpienia opowiadała o działalności Teatru Szkolnego, który w latach 1990-2001 wystawił wiele interesujących sztuk. Działalność teatralna uczniów korespondowała z ich zainteresowaniami historycznymi. Spektakle prezentowane były zarówno na scenie szkolnej jak i w środowisku lokalnym. Pani profesor przywołała te wydarzenia, które szczególnie zapisały się w pamięci: ,,W 1990 roku wystawiliśmy ,,Jasełka Ekonomiczne”. Pojawiły się wówczas postaci historyczne królów i reformatorów ekonomicznych, pastuszkami były dzieci profesorów uczących w naszej szkole, był prawdziwy żłóbek z siankiem i Jezuskiem”. Warto wspomnieć także o spektaklach związanych z rocznicami obchodzonymi przez Polaków: ,,Witaj majowa jutrzenko”, ,,Piłsudski i legioniści”, ,,Zjazd gnieźnieński”. Pani profesor wspomniała również o działalności Szkolnego Klubu Europejskiego i szczególnym wydarzeniu, jakim był ,,Dzień Integracji Europejskiej”. Było to wyjątkowe spotkanie zarówno dla uczniów, jak i Grona Pedagogicznego, ponieważ mieliśmy okazję posłuchać wspomnień Pani Profesor Mroczek i dzięki nim przenieść się do czasu, który dawno już przeminął. A światło idei świeciło ponad naszymi głowami w naszej chacie góralskiej, pięknie uposażonej, z prawdziwymi wiejskimi sprzętami: starym kołowrotkiem, konwiami, maślniczką, wśród frasobliwych Chrystusów i polnych kwiatów. W oknach naszej chaty paliło się światło właśnie dla tych, którzy szukają drogi.

Składamy podziękowania za współpracę i pomoc przy organizacji obchodów Jubileuszu 70-lecia naszej szkoły dla Urzędu Miejskiego w Bochni, Miejskiego Domu Kultury w Bochni, Miejskiego Domu Kultury w Nowym Wiśniczu oraz Izby Regionalnej w Starym Wiśniczu, Archiwum Państwowego w Krakowie Oddział w Bochni oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni.

 

zobacz również: czasbochenski.plmojabochnia.pl

Categories: Aktualności

Comments are closed.