Ania i Aneta wśród najlepszych w Polsce

  • By admin
  • 27 stycznia, 2009
  • Komentowanie nie jest możliwe

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy na terenie kraju odbywa się Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, nad którą patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Hasłem przewodnim olimpiady jest: “Kultura obsługi gościa”, a głównym jej celem rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa, pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich oraz integracja środowiskowa. Olimpiada jest trójstopniowa:

  • I Etap – szkolny
  • II Etap – okręgowy
  • III Etap – centralny

W etapie szkolnym na terenie naszej szkoły wzięło udział aż 96 uczniów klas trzecich i czwartych, którzy w dniu 13 listopada 2008 r. rozwiązywali test zamknięty składający się z 80 zadań. Do etapu okręgowego zakwalifikowane zostały dwie uczennice klasy IV TH b – Anna Orzechowska i Aneta Zegan.

Dnia 7 stycznia 2009 r. o godz. 12.00 odbyły się eliminacje okręgowe zorganizowane przez Komisje Okręgowe w ośmiu miastach Polski: Gdyni, Jeleniej Górze, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wiśle. Etap II Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (eliminacje okręgowe) polegał również na rozwiązaniu 80 zadań testowych zamkniętych, sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa, opracowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Do III etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zakwalifikowanych zostało 31 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów, w tym obie nasze uczennice. Ani i Anecie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w kwietniu na szczeblu centralnym. Mam nadzieję, że dotychczasowe osiągnięcia Ani i Anety będą dla wszystkich uczniów przykładem tego, że warto zdobywać nowe umiejętności i rozwijać wiedzę zawodową pamiętając przy tym, że nasze hotele będą tak dobre, jak ludzie, którzy w nich pracują.

Lucyna Korta

Categories: Aktualności

Comments are closed.