„BLACK BOX – wyczaruj słodki deser”

 • By ml
 • 11 maja, 2018
 • Komentowanie nie jest możliwe

Już po raz drugi walczymy o tytuł  „KULINARNEGO MISTRZA 2018”! Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „BLACK BOX – wyczaruj słodki deser”, który w tym roku połączony będzie z wizytą KAROLA OKRASY 4 czerwca 2018 r. …

Zasady zgłaszania się do udziału w konkursie znajdziecie w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU KULINARNEGO
„BLACK BOX – wyczaruj słodki deser”


O TYTUŁ „KULINARNEGO MISTRZA 2018”

 REGULAMIN KONKURSU:

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1.  Organizatorem Konkursu Kulinarnego jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
 2. Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2017 r. w godz. 7.30-11.00
 3. Celem konkursu jest:
 •  rozwijanie mądrego współzawodnictwa pomiędzy uczniami – uczestnikami konkursu
 • aktywizacja młodzieży do doskonalenia zawodowego
 • pobudzanie rozwoju ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań
 • promocja talentów młodych adeptów sztuki kulinarnej
 • wymiana doświadczeń i porównanie umiejętności uczniów 
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs dla uczniów o profilu gastronomicznym jest konkursem wewnątrzszkolnym
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy I-III: ZSZ -  kucharz oraz Technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych – maksymalnie 7 osób.
 3. O kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia do konkursu wyłącznie na adres mailowy halszka84@gmail.com , do dnia 25 maja 2018 r.
 1. ZASADY KONKURSU
 1. Podczas konkursu wszyscy uczestnicy zajmują wylosowane stanowiska,
 2. Uczestnicy pracować będą przy indywidualnych stanowiskach pracy, wyposażonych standardowo.  Inny sprzęt dostępny w pracowni gastronomicznej– do uzgodnienia z organizatorem,
 3. Każda uczestnik otrzymuje identyczny, tzw. Black Box w którym znajdować
  się będą produkty, z których należy przygotować danie konkursowe,
 4. Dodatkowe surowce będą ogólnodostępne dla wszystkich uczestników konkursu,
 5. Produkty użyte do wykonania dania konkursowego zapewnia organizator dzięki hojności sponsorów.
 6. Czas na wykonanie zadania – 120 min., łącznie z zapoznaniem się ze skrzynką Black Box, przygotowaniem stanowiska pracy, wykonaniem i prezentacją swojej potrawy.
 7. Receptura powinna zawierać składniki potrzebne do  przygotowania
  i zaprezentowania 2 porcji  dania.
 8. Dodatkami dekoracyjnymi przywiezionymi przez uczestników mogą być tylko świeże zioła i kwiaty  jadalne
 9. Uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych pomocy, stwierdzenie takiego faktu skutkuje przerwaniem konkursu
  i wykluczeniem uczestnika,
 10. Do  punktacji jury będzie brane m.in. pod uwagę:
 •  Organizacja pracy, BHP oraz czystość stanowiska pracy
 • Wykorzystanie i dobór produktów z Black Boxu.
 • Technika wykonania i jakość pracy
 • Wygląd i aranżacja potrawy
 • Czas pracy
 • Smak i wyrazistość potrawy
 • Kreatywność i oryginalność

11.  Tytuły potraw oraz receptury prac konkursowych  powinny być wyjątkowo oryginalne i pomysłowe. Jury, oprócz sprawdzenia umiejętności kulinarnych, kreatywności i zdolności technicznych, poprosi o indywidualną prezentację każdego dania z opracowaną nazwą.

12.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po ustaleniach jury.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.