ORGANIZACJE SZKOLNE

  • 16 września, 2012

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Samorząd Uczniowski skupia wszystkich uczniów szkoły. Rada Samorządu reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej, organizuje wiele imprez szkolnych i okolicznościowych, motywując tym samym młodzież do działania. Członkowie SU są bardzo … Czytaj więcej →


PRAWO W SZKOLE

  • 16 września, 2012

KODEKS UCZNIOWSKI Jest to jednolity dokument napisany wspólnie przez nas – uczniów i nauczycieli w oparciu o Deklarację  Praw Dziecka , Statut szkoły. Kodeks stanowi rodzaj kontraktu między nami i reguluje … Czytaj więcej →


MWSZ

MISJA I WIZJA SZKOŁY

  • 16 września, 2012

Misją Zespołu Szkół nr 3 w Bochni jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im, jako absolwentom, na kontynuowanie nauki w celu zdobycia zawodu w szkołach wyższych … Czytaj więcej →


Historia szkoły

  • 15 września, 2012

1)1938 – jednooddziałowa Szkoła Przysposobienia Kupieckiego pod kierownictwem Władysława Wójtowicza , zlokalizowana przy ul. Bernardyńskiej /obecna Szkoła Podstawowa nr.3 / – kształcono w zakresie handlu mając na celu dostarczenie wykwalifikowanych … Czytaj więcej →