Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju

ucznia i nauczyciela

Cel projektu: Poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera (ZS) w Bochni bazie planowanego do utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w  obszarze wiodącym gastronomiczno-hotelarsko -turystycznym oraz i uzupełniającym administracyjnoekonomicznym.
Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospdarczym, w tym z pracodawcami, podniesienie kompetencji/kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia co najmniej 155 uczniów/uczennic oraz 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Grupy docelowe: uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia ZS w Bochni oraz szkół zawodowych regionu..
Planowane zadania:
1.Utworzenie i rozwój CKZ.
2.Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
3.Organizacja praktyk i staży dla uczniów
4.Pomoc stypendialna
5.Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla u/u
6.Zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów
7.Kursy i Szkolenia dla uczniów/uczennic.
8.Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/lek.

 

 

Comments are closed.