Centrum Kompetencji Zawodowych

 

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ŚCIEŻKĄ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA I NAUCZYCIELA

 

Cel projektu: Poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni bazie planowanego do utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w  obszarze wiodącym gastronomiczno-hotelarsko -turystycznym oraz i uzupełniającym administracyjnoekonomicznym.

Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, podniesienie kompetencji/kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia uczniów/uczennic oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Grupy docelowe: uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni oraz szkół zawodowych regionu.

Planowane zadania:
1.Utworzenie i rozwój CKZ.
2.Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
3.Organizacja praktyk i staży dla uczniów.
4.Pomoc stypendialna.
5.Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla u/u.
6.Zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów.
7.Kursy i Szkolenia dla uczniów/uczennic.
8.Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/lek.

 

Efekty: powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży wiodącej gastronomiczno-hotelarsko- turystycznej oraz uzupełniającej administracyjno – ekonomicznej, 155 uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne, 12 n-li podniesie swoje kompetencje lub uzyska kwalifikacje, 120 uczniów odbędzie staż/praktykę u pracodawców.

 Wartość projektu: 3 069 119,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 608 751,47 PLN

HARMONOGRAM REKRUTACJI – 2 – 2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI – 1 – 2021 

HARMONOGRAM REKRUTACJI – 1 – 2020

 

Comments are closed.