Czy znasz Wesele Stanisława Wyspiańskiego?

  • By ml
  • 4 kwietnia, 2017
  • Komentowanie nie jest możliwe

 Nauczyciele języka polskiego 

zapraszają

przedstawicieli klas trzecich do udziału

w teście sprawdzającym znajomość treści “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i szkolnym czytaniu dramatu “Wesele”.

Konkurs czytelniczy oraz wspólne czytanie dzieła Wyspiańskiego odbędą się 12 kwietnia 2017 r. od godziny 9:05 do 11:00 w sali nr 19.

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego pt. Czy znasz “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego?

1. Załenia ogólne konkursu:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich technikum

- odbędzie się 12 kwietnia 2017, o godz. 9.05, w sali nr 19

- jest jednoetapowy i obejmuje zakres treści “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

- laureaci otrzymają dyplomy

2. Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży

- promowanie autorów literatury polskiej

- doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni

- wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży

3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

- znajomość “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

4. Ocena prac:

- prace konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.