Dni Tischnerowskie w ,,Radio Kraków”

  • By ml
  • 24 kwietnia, 2015
  • Komentowanie nie jest możliwe

21 kwietnia młodzież naszej szkoły wzięła udział w wykładzie Wojciecha Bonowicza ,,Demokracja przeciwna naturze”  w ramach XV Dni Tischnerowskich w Krakowie. Dyskusję poprowadził red. Wojciech Bonowicz- autor biografii Księdza Tischnera. Dotyczyła ona znanego tekstu Leszka Kołakowskiego ,,Demokracja przeciwna naturze” i odbyła się tym razem w siedzibie,, Radia Kraków” w studiu im. Romany Bobrowskiej.

Tegorocznym hasłem  XV Dni Tischnerowskich jest ,,Spór o człowieka”. Dlatego tekstem omawianym podczas tegorocznego spotkania ,,Lekcji Czytania z Tygodnikiem Powszechnym” w ,,Radio Kraków” – w studio im. Romany  Bobrowskiej   był artykuł Leszka Kołakowskiego ,,Demokracja przeciwna naturze”. Zastanawiając się nad tekstem Leszka Kołakowskiego pan red. Wojciech Bonowicz z udziałem młodzieży zdefiniował dwa pojęcia – pojęcie,, natury człowieka” i pojęcie ,,demokracji”.   Pojęcie natury człowieka nie jest jednak łatwe do zdefiniowania. Cechuje ją zdolność do myślenia, wrażliwość na dobro, pragnienie wolności.  Natura dla człowieka jest dobra i przyjazna.

 A czym jest demokracja? Tworzą ją elity społeczne, które powinny ją pielęgnować, stosując praworządność. Bowiem praworządność wytwarza mechanizmy , dzięki którym ludzie wiedzą, co jest albo nie jest dozwolone i nakazane. Demokracja daje duże prawo swobody, wyboru. Demokracja daje też  podstawowe prawa obywatelskie, w szczególności prawo do wolności słowa,  publicznego wypowiadania własnych opinii, prawo do poruszania się po kraju, prawo do nabywania własności, prawo do wyznawania religii. Uniwersalny tekst Leszka Kołakowskiego skłania do namysłu, że pojęcia te nie pokrywają się, że demokracja wciąż otwiera przed nami nowe horyzonty, ale ważne jest w niej miejsce i rola człowieka, jego tożsamość, narodowość, tradycja, język, związek z tym co bliskie i co go określa- kultura, rodzina, świat wartości ku którym dąży.

W Studio im. Romany Bobrowskiej , które odwiedziliśmy nagrywany był szereg audycji  z Księdzem Profesorem Józefem Tischnerem: m. in. ,,Historia filozofii po góralsku”, ,,Teologia humoru” i inne. Reżyserowała je p. Romana Bobrowska-redaktor ,,Radia Kraków” , przyjaciółka Księdza Profesora Józefa Tischnera.

 W spotkaniu w ramach XV ,,Dni Tischnerowskich” w Krakowie wzięły udział klasy: II TEa i II TEe, III TEe wraz z opiekunem p. Anną Szewczyk.

Categories: Aktualności

Comments are closed.