Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku 2019/2020

  • By pc
  • 30 września, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

      Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym   2019/2020 dla poszczególnych typów szkół w zespole.

2. Dla uczniów technikum, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są: 9 styczeń, 10 styczeń, 4 maj, 5 maj, 6 maj, 12 czerwiec

3. Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są: 9 styczeń, 10 styczeń, 4 maj, 5 maj, 6 maj, 12 czerwiec

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Piotr Czekaj – dyrektor Szkoły.

Categories: Aktualności

Comments are closed.