Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

  • By admin
  • 12 września, 2011
  • Komentowanie nie jest możliwe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. §5, §6a w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego zostały ustalone w roku szkolnym 2010/2011 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 31 października 2011 r.
  • 22 grudnia 2011 r.
  • 4 maja 2012 r.
  • 8 maja 2012 r.
  • 8 czerwca 2012 r.
  • 18 czerwca 2012 r.

W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, ale uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych.

Categories: Aktualności

Comments are closed.