Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 • By admin
 • 29 września, 2017
 • Komentowanie nie jest możliwe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego zostały ustalone w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

dla uczniów technikum nr  3 :

 • 10 styczeń,
 • 21 marzec,
 • 30 kwiecień,
 • 2 maj,
 • 4 maj,
 • 7 maj,
 • 8 maj,
 • 1 czerwiec.
dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i klas ZSZ:
 • 21 marzec,
 • 30 kwiecień,
 • 2 maj,
 • 4 maj,
 • 7 maj,
 • 1 czerwiec.

W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych.

 

Bochnia 29.09.2017 r.

Dyrektor Szkoły – Piotr Czekaj.

Categories: Aktualności

Comments are closed.