Dokumenty

  1. STATUT  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI
  2. STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W BOCHNI
  3. Zmiany w statucie LO
  4. Program nauczania zajęć praktycznych – KUCHARZ – PRACODAWCY
  5. Program nauczania zajęć praktycznych – SPRZEDAWCA – PRACODAWCY
  6. Druk oceny dla Szkoły Branżowej z zajęć praktycznych u pracodawcy
  7. WZÓR OPINII LEKARSKIEJ DO ZWOLNIENIA Z WF
  8. DRUK – zwolnienie z lekcji - usprawiedliwienie nieobecności

 

Comments are closed.