Dzień Wolontariusza – Pomaganie jest trendy!

  • By ml
  • 21 stycznia, 2014
  • Komentowanie nie jest możliwe

16.01.2014 r. odbyła się uroczystość podsumowująca realizację Projektu ,,Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Uczestnikami wydarzenia byli wolontariusze naszej szkoły oraz ich rodzice. Doceniając tego typu działania Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Wolontariat to wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności, a zarazem wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

 Już kolejne pokolenia naszej  młodzieży angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym. Wolontariat to jeden z najważniejszych obszarów działalności zespołu Szkół Nr3. Idea pomocy drugiemu człowiekowi przyświeca nam od wielu lat. Do projektu MWM co roku zgłasza się ponad 100 szkół z Województwa Małopolskiego.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Alicja Dąbrowska podziękowała wszystkim wolontariuszom za wytrwałą pracę i ofiarne serce i rozdała pamiątkowe dyplomy jako uznanie dla ich pracy i wytrwałości. Młodzież otrzymała również  w ramach realizowanego w  szkole Projektu ,,Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” nagrodę w postaci wycieczki do Krakowa, którą ufundowała Rada Rodziców. Nagrodzeni uczestnicy tegorocznego Projektu ,,Mieć wyobraźnię Miłosierdzia” to: Jakub Pławecki, Adrian Więcek z klasy III TE b, Renata Szostak i Joanna Kornaś z klasy III TE a, Elżbieta Oleksy, Katarzyna Wiśniowska i Paulinę Frontczak z klasy II TEa, Daniel Warchołek i Paulina Chmielowska z klasy II TE e oraz Simona Błachut, Anna Mazurkiewicz, Patrycja Wilgocka, Agata Piwowarska, Renata Janioł, Monika Trojanowska, Jolanta Owsianka, Edyta Wróbel, Elżbieta Czesak, Sylwia Korba i  Kamila Wygoda z klasy II TE f.

Aktywność wolontariuszy w naszej szkole ukierunkowana jest na kilka obszarów: środowisko szkolne, pozaszkolne i lokalne. Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Madej, która przedstawiła podczas spotkania wielopłaszczyznową działalność charytatywną. Aktualnie  w  wolontariat zaangażowana jest  bardzo znacząca część naszej młodzieży,¼ uczniów t.j. ok.150  to wolontariusze, z tego 57 podpisało umowy wolontariackie.

Działania z zakresu wolontariatu realizują członkowie Szkolnego Koła Wolontariusza działającego pod opieką mgr Ewy Szymczyk, mgr Wioletty Pawlak, mgr Marty Jaroszewskiej,  mgr Marii Tomasik oraz członkowie  Klubu Honorowego Dawcy Krwi działającego pod opieką mgr Elżbiety Madej.

Komu pomagamy? Działania te adresowane są do uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. E. Bojanowskiego, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z Domu Dziecka, z rodziny zastępczej, chorych w szpitalu, czekających na krew, ludzi ubogich, chorych  i potrzebujących pomocy materialnej.

Na koniec uroczystości odbyła się artystyczna prezentacja przygotowana w ramach siódmej edycji MWM pt. ,,Miłość daje nam tę moc, to nasz lek na całe zło” przez wolontariuszy pod kierunkiem mgr Anny Szewczyk.

 

            ,, Sięgajmy głębi serc. Jesteś potrzebny. Pomaganie jest trendy.

             Gest jest potrzebny, pomaganie jest trendy”.

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.