„Ekonomik jedną z 35 szkół w Polsce”

  • By az
  • 17 grudnia, 2016
  • Komentowanie nie jest możliwe

Z dniem 8 grudnia 2016 r. nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie 35 szkół w Polsce, które przystąpiły  do programu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS – European Parliament Ambassador School).

Program ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, poprzez przekazywanie informacji o Unii Europejskiej, a w szczególności
o Parlamencie Europejskim. Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań:

- założenia szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, UE oraz instytucjom europejskim

- organizacji działań poświęconych istotnym kwestiom europejskim

- przeprowadzenia lekcji europejskich

- organizacji wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy”

- udziału w spotkaniach – szkoleniach EPAS –owych w Warszawie i Wrocławiu

Szkoła, która z sukcesem zakończy swój udział w programie, uzyska specjalny certyfikat „Szkoły – Ambasadora Parlamentu Europejskiego” oraz tablicę pamiątkową do umieszczenia na ścianie budynku szkoły. Zostaną one wręczone podczas uroczystości w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie we wrześniu 2017 r.

Categories: Aktualności

Comments are closed.