ERASMUS+2020

Zapraszamy wszystkich uprawnionych uczniów do rekrutacji do projektu Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II”. 

Projekt jest realizowany z programu Erasmus+ z konkursu wniosków z roku 2019. Zespół Szkół nr 3 w Bochni, na realizacje tego projektu otrzymał kwotę 150 000 euro.

Cel główny projektu to realizacja dwutygodniowych staży zawodowych dla 86 uczniów Szkoły w zagranicznych przedsiębiorstwach. Oprócz tego uczniowie będą brali udział w przygotowaniu językowym tj. język angielski zawodowy, przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym. W ramach przygotowania kulturowego, w czasie wolnym od praktyki zawodowej uczniom będą brali udział wycieczkach edukacyjnych i kulturowych w kraju goszczącym.

W roku 2020 krajem, w którym będzie realizowany  projekt jest Grecja – rejon zatoki korynckiej. W tym rejonie, uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki odbędą część swojej śródrocznej praktyki zawodowej w greckich firmach oraz będą mieć miejsce zakwaterowania.

DRUKI REKRUTACYJNE ERASMUS+2020

1. REGULAMIN REKRUTACJI – PDF.

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DOC

Comments are closed.