Europejski sukces Ekonomika

  • By ml
  • 27 września, 2017
  • Komentowanie nie jest możliwe

 W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Nr 3 przystąpił do programu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS – European Parliament Ambassador School) wraz z 35 szkołami  z całej Polski.

Celem programu było pobudzenie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, poprzez przekazywanie informacji o Unii Europejskiej, a w szczególności  o Parlamencie Europejskim. W ramach programu w Ekonomiku założono szkolny punkt informacyjny poświęcony Unii Europejskiej, organizowano działania poświęcone istotnym kwestiom unijnym, przeprowadzono lekcje europejskie oraz zorganizowano „Dzień Europy”. Nauczyciele (Starsi Ambasadorowie) brali udział w spotkaniach – szkoleniach EPAS – owych we Wrocławiu. Koordynatorem programu w szkole były: pani Justyna Krzysik – Bijata i pani Teresa Tomczyk.  W programie brali udział uczniowie klas pierwszych.

W czerwcu 2017 roku Ekonomik z sukcesem zakończył swój udział w programie, znajdując się w gronie pięciu najlepszych szkół w Polsce i otrzymał zaproszenie na dwudniowe seminarium do Brukseli (18-19 września). Szkołę reprezentowała pani Justyna Krzysik – Bijata, która uczestniczyła  w  międzynarodowych warsztatach w Parlamencie Europejskim wraz z innymi nauczycielami z krajów Unii Europejskiej oraz w spotkaniu z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego – Rainerem Wielandem, w Domu Historii Europejskiej.

Jednocześnie 18 września  we wrocławskim Domu Europy, pani wicedyrektor Lucyna Korta i pani Teresa Tomczyk odebrały z rąk posła do Parlamentu Europejskiego – Kazimierza Michała Ujazdowskiego  specjalny certyfikat „Szkoły – Ambasadora Parlamentu Europejskiego” oraz tablicę honorową  do umieszczenia na ścianie budynku. Podczas spotkania wręczono również  podziękowania i dyplomy dla  dyrekcji, nauczycieli i uczniów za wkład w realizację programu.

Categories: Aktualności

Comments are closed.