Finał XIV Międzynarodowego Konkursu Papieskiego

  • By ml
  • 24 czerwca, 2014
  • Komentowanie nie jest możliwe

12 czerwca uczennica naszej szkoły Bernadetta Mrówka otrzymała Wyróżnienie w XIV Międzynarodowym Konkursie Papieskim w Wadowicach. Finał Konkursu odbył się w Wadowickim Centrum Kultury. W tym roku uczestnictwo młodzieży w konkursie  miało szczególny wymiar, podkreślając Kanonizację Papieża Polaka, który jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy.

Bernadeta Mrówka otrzymała wyróżnienie organizatorów w kategorii fotografia. Uczennica wykonała pracę plastyczną udokumentowaną zdjęciami związanymi z rolą Pontyfikatu Jana Pawła II. Uroczystą gale wręczenia nagród poprzedziła Msza święta w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach, którą odprawił ks. Infułat Jakub Gil  – przyjaciel Karola Wojtyły. W uroczystej mszy św. uczestniczyli Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie dr Jolanta Zajączkowska, Komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny, oraz laureaci konkursu z opiekunami. Uczestnicy uroczystości oddali również pokłon i złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Dalsza część spotkania w Wadowickim Centrum Kultury prowadziły Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Bożena Jopek oraz Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny.  Pani Komendant dr Jolanta Zajączkowska odczytała skierowane do laureatów i organizatorów konkursu słowa Kardynała Stanisława Dziwisza, oraz List Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza. W ciepłych słowach, zwrócił się do laureatów Komendant Główny OHP Marian Najdychor, wyrażając uznanie za pochyleniem się nad trudnym tematem konkursu, podziękowanie opiekunom za prowadzenie i kształtowanie właściwych postaw i zachowań młodzieży zgodnych z nauką i postawa życiową Świętego Jana Pawła II, organizatorom za inicjatywę, wytrwałość w działaniu, za pamięć o Papieżu Polaku, która znalazła miejsce w sercach młodych artystów i pracach przez nich wykonanych.

 Zdjęcie – Przemówienie Komendanta Głównego OHP  Mariana Najdychora.

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.