Historia szkoły

  • By admin
  • 15 września, 2012
  • Komentowanie nie jest możliwe

1)1938 – jednooddziałowa Szkoła Przysposobienia Kupieckiego pod kierownictwem Władysława Wójtowicza , zlokalizowana przy ul. Bernardyńskiej /obecna Szkoła Podstawowa nr.3 / – kształcono w zakresie handlu mając na celu dostarczenie wykwalifikowanych kadr do sklepów .

2)1940 – dwuoddziałowa jednoroczna Publiczna Szkoła Handlowa II stopnia oraz trzyoddziałowa dwuletnia Publiczna Szkoła Handlowa I stopnia / zlokalizowane j.w. / – dyrektorzy : Stanisław Marchut, później Mieczysław Hawtek – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe .

3)1945- Powiatowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe mieszczące się początkowo w budynku mieszkalnym przy ul. Solnej, a w 1947r. przeniesione do obecnego, mocno wtedy zdewastowanego budynku przy ul. Krakowskiej – dyrektor Zofia Heinowa – nauka dwuzmianowa, płatna odbywająca się systemem pamięciowym w związku z brakiem podręczników i pomocy naukowych.

4)1947/48  dyrektor Edward Kiermicki – powstaje pierwsza klasa Liceum Administracyjnego I stopnia, której ukończenie daje pełne wykształcenie średnie, w roku 1949 szkoła zostaje upaństwowiona, finansowana przez Dyrekcję Okręgową Szkolenia Zawodowego w Krakowie.

5)1950 – zmiana nazwy szkoły na Technikum Administracyjno – Gospodarcze i Liceum Administracyjno – Gospodarcze II stopnia – nowy  dyrektor Edward Bednarski .

6)1951 – szkołę przejmuje Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i prowadzi ją pod szyldem Technikum Handlowe z wyodrębnionymi trzema specjalnościami .

7)1953 – ponowna zmiana nazwy szkoły – Technikum Statystyczne – kierownictwo obejmuje Główny Urząd Statystyczny .

8)1958/59  – szkoła na powrót pod opieką Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego, powstaje Technikum Ekonomiczne oraz  Zasadnicza Szkoła Handlowa – nauka dwuzmianowa, okres szybkiego rozwoju szkoły oraz samego budynku, powstają klasopracownie i pracownie, hala maszyn, rośnie ilość pomocy naukowych .

9)1963 – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Tadeusz Stefanów, powstaje czteroletnie Liceum Ekonomiczne oraz Liceum dla Pracujących /1969/ a w rok później Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca  -  w tym okresie powstaje  biblioteka szkolna , gabinet lekarski , świetlica  , pracownia chemiczna , fizyczna , klasopracownia  organizacji  handlu , języka polskiego oraz towaroznawstwa  .

10)1980  -  dyrektorem szkoły zostaje mgr Helena  Kurtyka ,  która w latach 1983-1987 przeprowadza kapitalny remont  budynku – młodzież uczy się w : Liceum  Ekonomicznym / profile : towaroznawstwo surowców rolnych , później : finanse i rachunkowość  / Liceum Zawodowym  / profil: rolnik , później : pracownik administracyjno – biurowy/Zasadniczej Szkole Zawodowej/ specjalności : sprzedawca, kelner, kucharz, piekarz, ciastkarz, aparatowy przetwórca mięsa, przetwórca owoców i warzyw/

11)1990- dyrektor mgr Aleksandra Korbut – nowe profile kształcenia. Liceum Ekonomiczne: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Liceum Zawodowe: sprzedawca – magazynier , gastronom 1992 nowy oddział Liceum Handlowe 1996 Technikum Zawodowe / profil: technologia i organizacja żywienia /. W latach 90-tych powstają pracownie gastronomiczne i komputerowe, placówka pracuje w oparciu o opracowany Statut szkoły.

12)2002 – dyrektorem szkoły ponownie zostaje mgr Helena  Kurtyka, budowa sali gimnastycznej oraz nowych pomieszczeń biurowych.

Opracowała: mgr Aldona Wełna


Categories: O szkole

Comments are closed.