Jubileusz 80-lecia Szkoły

  • By pc
  • 20 marca, 2018
  • Komentowanie nie jest możliwe

Jak co roku w miesiącu marcu w Zespole Szkół nr 3 w Bochni obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, ks. prof. Józefa Tischnera, który w tym roku połączony został się z jubileuszem 80- lecia powstania placówki. Z tego powodu Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie zapraszają 21 marca 2018 r. sympatyków i  absolwentów szkoły na inaugurację obchodów 80- lecia Zespołu Szkół nr 3 w Bochni. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w intencji nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i absolwentów  w Kościele Szkolnym o godz. 10.00 a następnie o godz. 12.00 w budynku Szkoły przy ul. Krakowskiej,  odbędzie się część artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów Ekonomika. Rejestracja Zaproszonych gości w godz. 11.30 – 12. 00.

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY:

1)1938 – jednooddziałowa Szkoła Przysposobienia Kupieckiego pod kierownictwem Władysława Wójtowicza , zlokalizowana przy ul. Bernardyńskiej /obecna Szkoła Podstawowa nr.3 / – kształcono w zakresie handlu mając na celu dostarczenie wykwalifikowanych kadr do sklepów .

2)1940 – dwuoddziałowa jednoroczna Publiczna Szkoła Handlowa II stopnia oraz trzyoddziałowa dwuletnia Publiczna Szkoła Handlowa I stopnia / zlokalizowane j.w. / – dyrektorzy : Stanisław Marchut, później Mieczysław Hawtek – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe .

3)1945- Powiatowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe mieszczące się początkowo w budynku mieszkalnym przy ul. Solnej, a w 1947r. przeniesione do obecnego, mocno wtedy zdewastowanego budynku przy ul. Krakowskiej – dyrektor Zofia Heinowa – nauka dwuzmianowa, płatna odbywająca się systemem pamięciowym w związku z brakiem podręczników i pomocy naukowych.

4)1947/48  dyrektor Edward Kiermicki – powstaje pierwsza klasa Liceum Administracyjnego I stopnia, której ukończenie daje pełne wykształcenie średnie, w roku 1949 szkoła zostaje upaństwowiona, finansowana przez Dyrekcję Okręgową Szkolenia Zawodowego w Krakowie.

5)1950 – zmiana nazwy szkoły na Technikum Administracyjno – Gospodarcze i Liceum Administracyjno – Gospodarcze II stopnia – nowy  dyrektor Edward Bednarski .

6)1951 – szkołę przejmuje Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i prowadzi ją pod szyldem Technikum Handlowe z wyodrębnionymi trzema specjalnościami .

7)1953 – ponowna zmiana nazwy szkoły – Technikum Statystyczne – kierownictwo obejmuje Główny Urząd Statystyczny .

8)1958/59  – szkoła na powrót pod opieką Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego, powstaje Technikum Ekonomiczne oraz  Zasadnicza Szkoła Handlowa – nauka dwuzmianowa, okres szybkiego rozwoju szkoły oraz samego budynku, powstają klasopracownie i pracownie, hala maszyn, rośnie ilość pomocy naukowych .

9)1963 – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Tadeusz Stefanów, powstaje czteroletnie Liceum Ekonomiczne oraz Liceum dla Pracujących /1969/ a w rok później Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca  -  w tym okresie powstaje  biblioteka szkolna , gabinet lekarski , świetlica  , pracownia chemiczna , fizyczna , klasopracownia  organizacji  handlu , języka polskiego oraz towaroznawstwa  .

10)1980  -  dyrektorem szkoły zostaje mgr Helena  Kurtyka ,  która w latach 1983-1987 przeprowadza kapitalny remont  budynku – młodzież uczy się w : Liceum  Ekonomicznym / profile : towaroznawstwo surowców rolnych , później : finanse i rachunkowość  / Liceum Zawodowym  / profil: rolnik , później : pracownik administracyjno – biurowy/Zasadniczej Szkole Zawodowej/ specjalności : sprzedawca, kelner, kucharz, piekarz, ciastkarz, aparatowy przetwórca mięsa, przetwórca owoców i warzyw/

11)1990- dyrektor mgr Aleksandra Korbut – nowe profile kształcenia. Liceum Ekonomiczne: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Liceum Zawodowe: sprzedawca – magazynier , gastronom 1992 nowy oddział Liceum Handlowe 1996 Technikum Zawodowe / profil: technologia i organizacja żywienia /. W latach 90-tych powstają pracownie gastronomiczne i komputerowe, placówka pracuje w oparciu o opracowany Statut szkoły.

12)2002 – dyrektorem szkoły ponownie zostaje mgr Helena  Kurtyka, budowa sali gimnastycznej oraz nowych pomieszczeń biurowych.

13) 1.09.2003 r – otwarte zostało nowo wybudowane skrzydło szkoły, w którym mieszczą się biblioteka, pracownia gastronomiczna, pokój nauczycielski, sekretariat i dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Nadano Szkole imię ks. prof. Józefa Tischnera i nastąpiło przyjęcie do Rodziny Szkół Tischnerowskich. 1 września odbyła się także Uroczystość nadania Zespołowi Szkół Nr 3 w Bochni imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera i przyjęcie do Rodziny Szkół Tischnerowskich. W uroczystej akademii wzięli udział bracia Księdza Profesora Pan Marian i Kazimierz Tischnerowie z rodzinami oraz przyjaciółmi – góralami z Łopusznej, a także przedstawiciele Szkół Tischnerowskich z Radziszowa i Tarnowa.Rada Rodziców  przy Szkole funduje Nowy Sztandar z wizerunkiem Patrona. To drugi sztandar szkoły w jej historii. Pierwszy z nich ufundowano w roku 1948. Jest on świadectwem minionej przeszłości. Przechowywany w murach naszej szkoły przez 70 lat, należy do najstarszych i najcenniejszych pamiątek po ludziach tamtych czasów.

14) 2006 –  dyrektorem szkoły zostaje Alicja Dąbrowska

15) X.2007 – VII Rajd Tischnerowskiego. Uczestniczyła w nim młodzież z 16 szkół noszących imię ks. Tischnera z całej Polski. Do Bochni przyjechało około 200 młodych ludzi, dla których zaplanowaliśmy pieszą wędrówkę szlakiem przez górę Kamionną do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Są to miejsca, w których Bochnianie często szukają odpoczynku, relaksu i ciszy w obcowaniu z przyrodą. Uczestnicy rajdu mieli również okazję zwiedzić bocheńską „perełkę” – Kopalnię Soli.

16) 2009 – szkoła obchodzi jubileusz 70 – lecia kształcenia młodzieży. Organizowana jest uroczystość jubileuszowa i spotkania absolwentów szkoły.

17) 2009 – 2013 – Szkoła dostaje w ramach programu Leonardo da Vinci dofinasowanie do organizacji trzech projektów których zasadniczym cele jest organizacja zagranicznych staży zawodowych dla 144 uczniów. Łączna kwota grantów – 323 000 Euro.

18) 2015 – dyrektorem szkoły zostaje Piotr Czekaj.

19) 2015  - w szkole powstaje nowoczesna pracownia gastronomiczna i pracownia planowania żywienia z nowoczesnych sprzętem komputerowym i specjalistycznych oprogramowaniem, w ramach projektu  „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni”.

20) 2016 – szkoła dostaje kolejny grant – 141 000 Euro –  na organizacje zagranicznych staży zawodowych w Grecji,  w ramach programu PO WER dla 60 uczniów szkoły

21) 2017  – w ramach programu ERASMUS, + Zespół Szkół nr 3 w Bochni otrzymuje dofinansowanie do organizacji staży zawodowych w Grecji, dla 89 uczniów. Kwota grantu – 150 000 Euro.

22) 2017 – modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie sale dydaktyczne otrzymują dostęp do szerokopasmowego internetu . Wdrożono dziennik elektroniczny i udostępnianie nowego księgozbioru biblioteki za pomocą programu komputerowego MOL Net+

23) 21.03.2018 – szkoła obchodzi jubileusz 80 – lecia w kształceniu młodzieży.

 

 

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.