Konkurs Erasmus+ 2019 rozstrzygnięty !

  • By pc
  • 12 czerwca, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

             Zespół Szkół Nr 3 w Bochni wnioskował po raz kolejny do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o dotację dla swojego projektu doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik rachunkowości i technik żywienia i usług  gastronomicznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych wg. założeń projektowych ma być realizowane na zagranicznych stażach zawodowych w krajach UE.  

            Na realizację swoich zamierzeń Szkoła otrzymała maksymalną kwotę o jaką się można było starać w tym roku konkursowym a mianowicie 150 tys. Euro.

             Projekt pt. “Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” przedstawiony do oceny przez komisję konkursową w bieżącym roku jest kontynuacją obecnie realizowanego w szkole projektu z programu Erasmus+ z konkursu w roku 2018, którego celem jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji zawodowych i językowych, ale również kompetencji kulturowych i społecznych uczniów Ekonomika. Wszystkie działania projektowe służą realizacji najważniejszego celu projektu a mianowicie odbycie dwutygodniowego stażu zawodowego przez uczniów technikum w zagranicznym przedsiębiorstwie.

– Wszystkie zaplanowane w projekcie zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne, spotkania, wyjazdy edukacyjne i kulturowe zostały wysoko ocenione przez zespół oceniający, co skutkowało przyznaniem najwyższego możliwego dofinansowania Naszego projektu, które cieszy nas tym bardziej, że w tym roku rekordowa ilość szkół wnioskowała o dofinansowanie swoich planów dotyczących szkolenia zawodowego. O takie środki finansowe wnioskowało bowiem aż 1035 szkół i instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym z całej Polski a bezpośrednie dofinansowanie z programu Erasmus+ dostało tylko 287 szkół z czego dofinansowanie maksymalne uzyskało 161 placówek.

Udział uczniów w projekcie jest oczywiście całkowicie bezpłatny. Przed stażem uczestnicy mają zaplanowany intensywny kurs języka angielskiego zawodowego i języka kraju docelowego, zajęcia kulturowe i pedagogiczne, które częściowo zrealizowane będą również za granicą min. poprzez weekendowe wycieczki do najciekawszych i najważniejszych zakątków kraju Naszego partnera. Planowane  staże zawodowe w ramach tego działania najprawdopodobniej odbędą się w greckich hotelach, restauracjach i instytucjach finansowych.

- Każdy uczestnik takiego projektu będzie miał okazję zapoznania się z pracą i z podejściem do obowiązków służbowych w różnych obiektach hotelarsko-gastronomicznych i finansowych, o różnej specyfice i wielkości. Uczestnicy stażu będą mogli włączyć się bezpośrednio w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo zwiększą swoje kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne –  czytamy w założeniach projektu.

 Celem projektu jest również:

– zdobycie certyfikatu Europass Mobilność – jest to dokument potwierdzający realizację kształcenia zawodowego poza granicami kraju macierzystego;

- zdobycie certyfikatu z zakładu pracy, w którym uczestnik odbywa staż;

- zdobycie dokumentu potwierdzającego zagraniczne kwalifikacje z zastosowaniem elementów systemu ECVET;

- zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, określonej w podstawie programowej;

- doskonalenie umiejętności językowych uczestnika

Projekt z tegorocznego konkursu jest przewidziany do realizacji na lata szkolne 2019 – 2021 dla uczniów technikum zarówno tych po szkole podstawowej jaki i gimnazjum.

 „Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Categories: Aktualności

Comments are closed.