Konkurs Fotograficzny “… piękno na to jest, by zachwycało …”

 • By admin
 • 10 listopada, 2008
 • Komentowanie nie jest możliwe

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZS Nr 3 w Bochni. Każdy z autorów może nadesłać oraz dostarczyć do 3 fotografii. Technika wykonania prac fotograficznych jest dowolna. Szczegóły w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZS Nr 3 w Bochni.
 2. Każdy z autorów może nadesłać oraz dostarczyć do 3 fotografii.
 3. Technika wykonania prac fotograficznych jest dowolna.
 4. Prace należy: • nadsyłać poczta elektroniczną w rozdzielczości 72 dpi na adres uslugiturystyczne@wp.pl w formie załączników do listu elektronicznego, • dostarczyć organizatorom w formie odbitek w formacie 18×24
 5. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 6. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasę, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia.
 7. Zdjęcia należy nadsyłać oraz dostarczać od 05.11 do 01.12. 2008 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12. 2008 r.
 9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
 10. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 12. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz umieszczone na wystawie szkolnej.
 13. Organizatorzy przewidują: 1 nagrodę główną – dwudniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego – Nałęczowa – Puław, wiosna 2009 2 nagrody dodatkowe, którymi będą nagrody rzeczowe
 14. Nadesłanie oraz dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 15. Organizatorem konkursu są nauczycie: Lucyna Korta i Alina Krakowska
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Categories: Aktualności

Comments are closed.