absolwenci ZSZ i BS I st. rozpoczynają naukę od klasy II

Charakterystyka:  3-letnie liceum ogólnokształcące przygotowuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego. Absolwent ZSZ uzyskują wykształcenie średnie i kończąc odpowiedni kurs kwalifikacyjny automatycznie uzyskuje tył technika w danym zawodzie.

Okres nauki: 2 lata lub 3 lata dla absolwentów gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej

Opłaty: Szkoła BEZPŁATNA

Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na zawodowych kursach kwalifikacyjnych.

Program nauczania uzupełniającego liceum obejmuje następujące przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Fizyka z astronomią
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości

 

Uwaga:

Absolwenci ZSZ przyjmowani są do klasy drugiej.

Comments are closed.