Małopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości

  • By az
  • 11 marca, 2021
  • Komentowanie nie jest możliwe

W roku szkolnym 2020/21 zorganizowana została przez Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Krakowie wspólnie z Partnerem – Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki 24 edycja Konkursu Wiedzy z Rachunkowości Jednostek Gospodarczych. Z uwagi na panująca pandemię COVID-19 , konkurs przeprowadzony został w zmienionej formie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

W dniu 02.12.2020 r. odbył się I szkolny etap, w którym wzięło udział 270 uczniów z 20 szkół. Do II etapu zakwalifikowały się osoby (po jednej z każdej szkoły), które uzyskały najwyższe punktacje. W II etapie konkursu, który odbył się 20.01.2021 r. w formie online, przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS, uczestniczyło 18 uczniów z 16 szkół. Uczniowie odpowiadali na 3 pytania, które ujęte zostały w dwóch zestawach. IV miejsce w finale wywalczyła Klaudia Kukla uczennica klasy IV a Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

Konkurs oceniała Komisja Konkursowa, którą powołało Prezydium Zarządu O/O, w składzie: Wiceprezes Zarządu O/O dr Małgorzata Szulc (Przewodnicząca) oraz członkowie: dr Stanisław Kowalski (Rektor WSEI), Karolina Marzec-Balinow (Przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży), dr Paweł Zieniuk (Przewodniczący Komisji ds. Edukacji), Włodzimierz Lurka (Dyrektor Biura OO SKwP w Krakowie), oraz Pan Dominik Ryś (ubiegłoroczny laureat konkursu).

Gośćmi podczas gali konkursu oraz przy ogłoszeniu wyników i nagród byli: dr Łukasz Górka – Prezes Zarządu OO SKwP w Krakowie, Halina Cimer (Małopolski Wicekurator Oświaty).

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymali nagrody w postaci vouchera na jednodniowe szkolenie online, organizowane przez OO SKwP w Krakowie

Uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłych zawodach związanych z rachunkowością.

Categories: Aktualności

Comments are closed.