„Nie ma śmieci – są surowce”

  • By ml
  • 27 września, 2017
  • Komentowanie nie jest możliwe

Młodzież Zespół Szkół NR 3 w Bochni wzięła aktywny udział w akcji ,,Sprzątania Świata- Nie ma śmieci są surowce”. Każdą taką akcje poprzedza krótki wykład o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, segregacji śmieci i wykorzystania surowców wtórnych. W tym roku dodatkowo uczniowie naszej szkoły uporządkowali teren wokół szkoły, zaprojektowali architekturę krajobrazu a następnie obsadzili teren szkolny pięknymi krzewami- oczywiście pod nadzorem czujnego oka pani: L.Korty, D.Tokarczyk. W dniu akcji uczniowie naszej szkoły, pod opieką wychowawców i nauczycieli, sprzątali wyznaczone w wcześniej  ulice – tereny np: Nowy Świat, Krokowska, Teren Szkoły , Krakowskie Przedmieście, Droga do działek, Lasek Uzbornia, Cmentarz Św.  Rozalii, Czerwieniec , Zalesie Dolne , Zalesie Górne, Gipsowa, Parkowa, Św. Marka, Brodzińskiego, Oracka + Planty, Kolanowska. Wszyscy uczestnicy zwracali szczególną uwagę  na segregację śmieci. Młodzież pracowała w kilkunastoosobowych grupach, które zbierają makulaturę, plastik i pozostałe odpady  do foliowych worków. Tam, gdzie jest to możliwe, likwiduje dzikie wysypiska. Nauczyciele podczas akcji  zwracają szczególna uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami i podczas poruszania się po ulicach miasta. Zebrane odpady uczniowie składali we wcześniej w uzgodnionych miejscach i zostają one odebrane przez służby komunalne. Wszystkie śmieci zostają przetransportowane na składowisko odpadów.

              Uczniowie ZS NR 3 popierają tego typu przedsięwzięcia, wszyscy chętnie biorą udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności. Tego typu akcje  przeprowadzane są sprawnie i w miłej atmosferze. Zbiera się około 210 worków odpadów, uczestniczy około 80% młodzieży naszej szkoły tj. klasy :I TEA, ITEB, I TEC, ITE D,  II TEA, II TEE, II TEF, IIITEA, III TED, I BS, II ZA, III TEB , III TEC, IV TEA, IVTED pod opieką: E. Szymczyk, D. Tokarczyk, A. Wojs, B.Kupiec,  J. Mierzwińskiego, E. Kokoszka, M. Tomasik, H. Żołny, M. Hernik, A. Porwisz, A. Szewczyk, A. Zagaty, M. Więcek, A. Różyńskiej, A. Małyszek, A. Włodarczyk, A.Wojcieszek, J.Ludew, A. Mach, J. Bijata,  M. Lichy, D. Nowotnik

Zdecydowanie musimy zadbać o  czystości tego terenu. Jest on coraz mniej zaśmiecany, ale nadal jest za duża ilość wyrzucanych śmieci tam gdzie ich nie powinno być- dzikie wysypiska.  I tym razem nie zabrakło „ciekawych” znalezisk (zlew,części garderoby, piłki, spłuczka itp.). Młodzieży towarzyszył dobry humor i zaangażowanie – Trzymać tak dalej!
Jeśli nie będziemy segregować odpadów, zginiemy pod  wielką stertą śmieci.

Podziękowania dla wszystkich uczestników akcji kieruje koordynator – opiekun SKE- Danuta Tokarczyk

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.