Odbiór świadectw i dyplomów zawodowych

  • By pc
  • 29 sierpnia, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy uczniów i absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz absolwentów Szkoły Policealnej w zawodzie Opiekun Medyczny, którzy zdawali egzamin zawodowy w czerwcu 2019,  po odbiór świadectw i dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Odbiór 30 sierpień 2019 – sekretariat, pokój nr 27, I piętro

w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 15.30. 

Świadectwa i dyplomy można również odbierać od 2 września

w sekretariacie w godzinach pracy.

 

Dyrektor Szkoły

Categories: Aktualności

Comments are closed.