Okręgowe eliminacje XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

  • By ml
  • 13 lutego, 2017
  • Komentowanie nie jest możliwe

W  styczniu w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 85 uczniów z 49 szkół okręgu małopolskiego. Temat wiodący: ” Produkty zbożowe- technologia i rola w żywieniu”. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczeniów: Klaudia Szczygieł z klasy 3TEd  i Dawid Brzęk z klasy 4TEc pod opieką p. Anety Wojcieszek. Uczniowie uzyskali wysokie lokaty. Klaudii i Dawidowi gratulujemy i dziękuję za włożoną pracę.

Młodzież rozwiązywała test, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii w tym sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych, obsługi konsumenta oraz zasad żywienia. Ponadto zaawansowaną wiedzę z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i żywności. Za rozwiązanie testu można było uzyskać do 100 punktów.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pani wizytator Ewa Wojnarsekretarz pani Ewa Konieczna - zastępca dyrektora szkoły oraz 9 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano pokaz gastronomiczny pt. ” Technika produkcji sushi”. Został on zaprezentowany przez mistrzów kuchni Novotelu Kraków City West . Pokaz spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli-opiekunów, mogli pod okiem mistrzów przygotować sushi

Sponsorzy eliminacji okręgowych w Krakowie to: Komitet Główny Olimpiady, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa,Rada i Zarząd Dzielnicy Podgórze, Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Novotel Kraków City West, Firma “Selgros Transgurmet Polska”, Rada Rodziców ZSG nr 2 w Krakowie, Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Firma “Wolarek”, Restauracja Mieszczańska, Firma “Hawełka”.

Categories: Aktualności

Comments are closed.