Organizacja pracy Szkoły od 25 marca 2020

  • By pc
  • 27 marca, 2020
  • Komentowanie nie jest możliwe

Drodzy rodzice i uczniowie. Od 25 marca rozpoczyna się realizacje zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oparciu o istniejący plan lekcji umieszczony w e- dzienniku.

Co to oznacza dla uczniów i rodziców?

Nauczycie będą dostępni poprzez e-dziennik, email, komunikator, platformę edukacyjną lub inne medium dla Was w czasie kiedy mają z Wami planowe lekcje. Wyślą Wam materiały, skontaktują się z Wami, ale i odpowiedzą na pytania od Was i Waszych rodziców, które dotyczą spraw wychowawczych a w szczególności dydaktycznych, udzielą Wam porad do zadanych zadań czy wysłanych materiałów.

Kontakt z nauczycielami może odbywać się w innym , ustalonym i podanym do Waszej wiadomości czasie, nie zależnym od istniejącego plany lekcji. Czas tej dostępności może być uzależniony np. od sytuacji technicznej, dostępności komputerów w domu lub innych spraw organizacyjnych.

Możecie również kontaktować się z Panią pedagog i Panem psychologiem. Postarają się Oni odpowiedzieć na Wasze pytania i wesprzeć Was w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Kontakt z pedagogiem i psychologiem możliwy jest również dla rodziców.

Pani Pedagog i Pan psycholog poprzez dziennik prześlą Wam harmonogram, kiedy będą dostępni dla uczniów i rodziców oraz podadzą kanały komunikacji.

Drodzy uczniowie. Nauczyciele będą również odznaczać w ciągu 24 godzin od zajęć lekcyjnych Waszą aktywność w e-dzienniku w module frekwencja, zaznaczając literka „p” – gdy potwierdziliście odebranie informacji z lekcji lub „np” – gdy nie mają takowego potwierdzenia. Proszę odbierać informacje w module wiadomości, aby mieć pewność, że niczego nie przeoczyliście, a My tym samym będziemy wiedzieć, że mamy odbiorcę naszych działań. Te oznaczenia nie mają wpływu na frekwencję, czyli NIE obowiązują tutaj np. usprawiedliwienia, ale wychowawcy mogą wyjaśniać dlaczego uczeń nie wykazuje aktywności aby dokonać zmian organizacyjnych w komunikacji.

Zaczniemy również ocenianie Waszej aktywności tj. prac i zadań itp. To będzie bardzo trudne zadanie, ale musimy się z tym zmierzyć i czasami znaleźć nowe, niestandardowe rozwiązania oceniania Waszej wiedzy i umiejętności.

Działamy wszyscy w nowej rzeczywistości, nie denerwujcie się, że czasami macie dużo materiałów do nauki, że coś nie działa, są kłopoty techniczne, komunikacyjne…..pamiętajcie, Naszym celem jest wspieranie Was w nauce, pomoc i wskazywanie rozwiązań i mając to na uwadze wszystkie ewentualne problemy zostaną pozytywnie rozwiązane.

Kontaktujcie się z Waszymi wychowawcami i rozmawiajcie z Nimi  o problemach. Będziemy je naprawiać, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Pozdrawiam serdecznie – Piotr Czekaj – dyrektor szkoły

Categories: Aktualności

Comments are closed.