ORGANIZACJE SZKOLNE

  • By admin
  • 16 września, 2012
  • Komentowanie nie jest możliwe

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski skupia wszystkich uczniów szkoły. Rada Samorządu reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej, organizuje wiele imprez szkolnych i okolicznościowych, motywując tym samym młodzież do działania. Członkowie SU są bardzo żywiołowi i mają dużo ciekawych pomysłów. SU organizuje dyskoteki w klubie „Syrenka”, na których wszyscy  świetnie się bawią.

Samorząd Uczniowski nadzoruje także pracę samorządów klasowych, czuwa nad porządkiem dyżurów w szkole i losowaniem “szczęśliwych numerków”.

Organizuje zebrania samorządów klasowych, na których informuje społeczność uczniowską o wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły.

SZKOLNE KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK jest organizacją w skład której wchodzą tradycyjnie wszyscy uczniowie. Odpowiadając na apel różnych fundacji, organizacji, instytucji (min. Domu Opieki Społecznej, Domu Dziecka, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) przeprowadza się zbiórki darów rzeczowych pieniężnych.

Szkolne Koło PCK organizuje również konkursy literacko-plastyczne, prelekcje i odczyty, projekcje filmów w celu ukształtowania u młodzieży podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym. Współpracując ze Szkolnym Kołem PCK możesz nawiązać kontakty z rówieśnikami, uczestniczyć w wyjazdach, kursach, szkoleniach, pomóc potrzebującym ludziom, rozwijać swoją wrażliwość, osobowość oraz charakter, zdobywać doświadczenia, które mogą Ci pomóc  w dalszym życiu, zarówno zawodowym jak i osobistym. Opiekunem PCK jest mgr Elżbieta Madej.

Więcej informacji na temat Szkolnego Koła PCK na stronie: http://www.zs3bochniapck.friko.pl/

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE skupia wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozszerzać swoją wiedzę o Europie. W ramach działalności SKE istnieje możliwość organizowania imprez kulturalnych i edukacyjnych, prelekcji, wykazania się w pracy grupowej, poznania ciekawych ludzi, wzięcia udziału w olimpiadzie wiedzy o Unii Europejskiej, różnych konkursach, a także wyjazdach szkoleniowych. Przewodniczącą klubu jest uczennica Katarzyna Łyduch z klasy IV LE „a”. Opiekunem SU jest mgr Justyna  Krzysik oraz mgr Krystyna Wojtoń.

Osiągnięcia Szkolnego Klubu Europejskiego to:

 - I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej,

- zorganizowanie Dni Europejskich oraz referendum w ramach programu „Młodzi Głosują”,

- udział uczennicy Katarzyny Łyduch w Rejsie Żeglarskim z kapitanem Krzysztofem Baranowskim (w nagrodę za aktywną pracę w SKE).

Więcej informacji o SKE na stronie http:\\www.zs3bochniaske.za.pl.

SZKOLNE KOŁO EKOLOGICZNE

Celem działalności koła jest kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Członkowie koła organizują akcje ekologiczne na terenie szkoły, wygłaszają referaty ekologiczne, biorą udział w konkursach ekologicznych oraz dbają o estetykę szkoły.

W ramach swojej działalności Szkolne Koło Ekologiczne zorganizowało w ubiegłym roku szkolnym sesję zdrowej żywności, debatę ekologiczną oraz podjęło współpracę z właścicielami gospodarstw ekologicznych. Nagrodą dla członków koła za aktywną pracę na rzecz szkoły była wycieczka do gospodarstw agroturystycznych. Opiekunem  Szkolnego Koła Ekologicznego jest mgr Danuta Tokarczyk.

 

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE

SKKT – czyli Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne działa w naszej szkole nieprzerwanie od wielu lat. Działalność koła odbywa się w różnych płaszczyznach, ale przede wszystkim skupia swą działalność na aktywnych formach spędzania wolnego czasu. Wypoczynek w kontakcie z przyroda, bliskość natury, poznawanie nowych i ciekawych miejsc, to elementy, o których często zapominamy. Dlatego też SKKT oferuje uczniom możliwość udziału w różnych formach wypoczynku np. w Rajdzie Szkół Tischnerowskich. Wycieczki, rajdy i wypady w ciekawe miejsca to nie jedyny cel koła. Prowadzone są również zajęcia teoretyczne, które przybliżają geografię, historię i specyfikę regionu w którym mieszkamy.

Opiekunem SKKT jest mgr Anna Kurkiewicz.

 

SZKOLNY DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Celem Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego jest propagowanie dobrego, wartościowego filmu oraz kontakt i wymiana wrażeń uczniów mających wspólne zainteresowania. Po projekcji, która odbywa się w szkole lub sporadycznie w wybranym kinie członkowie klubu podejmują dyskusję oraz piszą recenzję do gazety szkolnej.

Klub ma charakter otwarty, o swoich spotkaniach informuje poprzez ogłoszenia na terenie szkoły, dlatego każdy może uczestniczyć w projekcji wybranego filmu.

Opiekunami są: mgr Marta Jaroszewska oraz mgr Agnieszka Różyńska.

Categories: O szkole

Comments are closed.