Patronat nad „bankowością” i „finansami” w Ekonomiku

  • By admin
  • 4 kwietnia, 2008
  • Komentowanie nie jest możliwe

Od 1 września 2008 r. kształcenie w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni uczniów w zawodzie technik ekonomista, specjalizacja: bankowość i finanse odbywać się będzie pod patronatem Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie. W dniu 31 marca 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w a Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie.

Bank będzie wspierał działalność edukacyjną Szkoły poprzez:

  • zapewnienie możliwości odbywania śródrocznych praktyk zawodowych dla uczniów Technikum w zawodzie: technik ekonomista, specjalizacja: finanse i bankowość,
  • udział pracowników banku w realizowanych przez szkołę projektach edukacyjnych związanych z finansami i bankowością,
  • udział pracowników banku w działalności edukacyjnej Szkoły poprzez: prelekcje dla uczniów w ramach przedmiotów ekonomicznych, a zwłaszcza przedmiotu specjalizującego: finanse i bankowość,
  • przekazywanie Szkole materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych z zakresu finansów i bankowości,
  • zapewnienie nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów ekonomicznych oraz w konkursach o tematyce ekonomicznej organizowanych wspólnie przez Szkołę i Bank.

Obie strony porozumienia liczą na dobre efekty wzajemnej współpracy, a zwłaszcza na polepszenie bazy i podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia przyszłych pracowników banków i instytucji finansowych, na których zapotrzebowanie zgłasza krajowy, regionalny i lokalny rynek pracy, a także otwarty rynek Unii Europejskiej.

Categories: Aktualności

Comments are closed.