„Podaj dalej- drugie życie odpadów”

  • By ml
  • 20 września, 2016
  • Komentowanie nie jest możliwe

Od lat młodzież Zespół Szkół NR 3 w Bochni bardzo aktywnie uczestniczy w akcji ,,Sprzątanie Świata. Każdą taką akcje poprzedza krótki wykład o potrzebie ochrony środowiska naturalnego , segregacji śmieci i wykorzystania surowców wtórnych. W dniu akcji uczniowie naszej szkoły, pod opieką wychowawców i nauczycieli, sprzątają wyznaczone w wcześniej  ulice – tereny np: Nowy Świat, Krokowska, Teren Szkoły , Krakowskie Przedmieście, Droga do działek, Lasek Uzbornia, Cmentarz Św.  Rozalii, Czerwieniec , Zalesie Dolne , Zalesie Górne, Gipsowa, Parkowa, Św. Marka, Brodzińskiego, Oracka + Planty, Kolanowska. Wszyscy uczestnicy zwracają szczególną uwagę  na segregację śmieci. Młodzież pracuje w kilkunastoosobowych grupach, które zbierają makulaturę, plastik i pozostałe odpady do foliowych worków. Tam, gdzie jest to możliwe, likwiduje dzikie wysypiska. Nauczyciele podczas akcji  zwracają szczególna uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami i podczas poruszania się po ulicach miasta. Zebrane odpady uczniowie składali we wcześniej w uzgodnionych miejscach i zostają one odebrane przez służby komunalne. Wszystkie śmieci zostają przetransportowane na składowisko odpadów.

Uczniowie ZS NR 3 popierają tego typu przedsięwzięcia, wszyscy chętnie biorą udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności. Tego typu akcje  przeprowadzane są sprawnie i w miłej atmosferze. Zbiera się około 160 worków odpadów, uczestniczy około 70% młodzieży naszej szkoły tj. klasy :I TEA, ITEB, I TED, ITE E, ITE F, I ZA, II TEA, II TEC, II TED, II ZB, II ZA, III TEB , III TEC, IV TEA, IVTED pod opieką: E. Szymczyk, D. Tokarczyk, J. Mierzwińskiego, E. Kokoszka, M. Tomasik, H. Żołny, M. Hernik, A. Porwisz, A. Szewczyk, A. Zagaty, M. Więcek, A. Różyńskiej, A. Małyszek

Zdecydowanie musimy zadbać o  czystości tego terenu. Jest on coraz mniej zaśmiecany, ale nadal jest za duża ilość wyrzucanych śmieci tam gdzie ich nie powinno być- dzikie wysypiska.  I tym razem nie zabrakło „ciekawych” znalezisk ( zlew, sztuczna choinka, spłuczka itp.). Młodzieży towarzyszył dobry humor i zaangażowanie – Trzymać tak dalej!
Jeśli nie będziemy segregować odpadów, zginiemy pod  wielką stertą śmieci.

Podziękowania dla wszystkich uczestników akcji kieruje koordynator – opiekun SKE- Danuta Tokarczyk

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.