Podsumowanie projektu „Hotel, restauracja, sklep – bez barier”

  • By pc
  • 20 listopada, 2012
  • Komentowanie nie jest możliwe

„Hotel, restauracja, sklep – bez barier

 15 listopada 2012 r. o godz. 17/00 w Zespole Szkół nr 3 w Bochni odbyło się podsumowanie i upowszechnienie rezultatów projektu „Hotel, restauracja, sklep – bez barier”, który był realizowany w ramach  programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)

Program ten wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego  i ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt był realizowany od 01.08.2011 do 01.12.2012 r. a jego kulminacyjnymi momentami były dwa trzytygodniowe zagraniczne staże zawodowe w listopadzie 2011r. i czerwcu 2012 r. dla 50 uczniów Naszej szkoły.

Uczestnicy projektu wyposażeni w niezbędne umiejętności językowe, zdobyte na trwającym od początku roku szkolnego 2011/2012 kursie językowym, słowniki polsko – niemieckie i Euro w kieszeni wyruszyli realizować cele projektu pt. „Hotel, restauracje i sklep – bez barier”.

Miejscem pobytu uczniów była niewielka, spokojna miejscowość Schkeuditz niedaleko Lipska z której codziennie wyjeżdżali na swoje praktyki do pobliskich restauracji, hoteli i firm handlowych. Popołudnia najczęściej spędzali w klubie, dostępnym dla uczestników projektów unijnych, których w tym miejscu jest kilkudziesięciu z różnych krajów np. Portugali i Słowenii. Przy polskich, słoweńskich i portugalskich przebojach muzycznych bawili się, wymieniali doświadczenia i miło spędzali czas wolny. W wolne wieczory mogli pograć w kręgle, siatkówkę lub bilard a weekendy najczęściej przeznaczone były na poznanie najciekawszych miejsc związanych z kulturą Niemiec. Uczniowie odwiedzili w czasie dwudniowej wycieczki Berlin a w nim min. Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, Drezno i jego zabytki architektoniczne oraz Lipsk miasto Bacha  i Goethego.        

Wyjazd uczniów oprócz waloru kulturalnego stawiał przed nimi inne ważne zadania. Podstawowym celem projektu była poprawa umiejętności i kompetencji u przyszłych pracowników hoteli, gastronomii i handlu, w kierunku wykorzystania pomysłów i rozwiązań, które pomogą tak przyjąć gościa/klienta niepełnosprawnego, że będzie opuszczał w/w miejsce w przeświadczeniu, że jego niepełnosprawność w żadnym stopniu nie ograniczyła mu jakiejkolwiek usługi dostępnej dla zwykłych klientów.

Staż odbywał się w restauracjach, hotelach i firmach usługowo-handlowych w Lipsku i okolicach, w których uczniowie poznają sposób podejścia i przygotowania powyższych obiektów dla gości z różnymi ułomnościami, różnym stopniem niepełnosprawności. Każdy z uczestników, nawet ten, który dotąd nie zauważał problemu osób niepełnosprawnych, po zakończeniu stażu, po obserwacji różnorakich rozwiązań i podejścia do gościa czy klienta niepełnosprawnego będzie w swojej przyszłej pracy zawodowej osobą, dla której człowiek bez względu na rodzaj swojej niepełnosprawności jest tak samo ważnym klientem jak każdy inny.

Bardzo ważnym celem stawianym do realizacji było także zdobycie profesjonalnego doświadczenia w kierunku prowadzenia małych i dużych firm, udoskonalanie poziomu kształcenia językowego, poznanie kultury i obyczajów panujących w kraju sąsiedzkim, tak aby wszystkie innowacje przyczyniły się do rozwoju naszego regionu.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Europass Mobilność – dokument, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia), świadectwo pracy ze swojego miejsca stażu, certyfikat uczestnictwa w projekcie od organizacji przyjmującej oraz certyfikat uczestnictwa w kursie języka niemieckiego zawodowego.

Uczniowie na zakończenie projektu przygotowali prezentacje multimedialną oraz materiał filmowy podsumowujący ich udział w stażu a przede wszystkim pokazujący rozwiązania organizacyjne i architektoniczne ułatwiające obsługę osób niepełnosprawnych w hotelach, restauracjach i sklepach.

Podsumowując projekt jestem przekonany, że takie wyjazdy bardzo dobrze służą rozwojowi zawodowemu młodzieży. Uczą samodzielności, pomagają doskonalić język obcy zawodowy, wzmacniają wysoką samoocenę uczniów i przede wszystkim stanowią ważny element kształcenia praktycznego w szkole. Nasza szkoła jako jedyna w powiecie już dwukrotnie była beneficjentem programu Leonardo da Vinci. Pierwszy projekt Pt. „Dekoracje godne Nobla” którego budżet wynosił ponad 104 tyś. Euro przeznaczony był na zorganizowanie 3 tygodniowego stażu dla 44 uczniów placówki a obecny z budżetem ponad  113 000 Euro umożliwił zrealizowanie również 3- tyg. stażu 50 uczniom szkoły. Możliwość uczestniczenia przez uczniów w zagranicznych całkowicie bezpłatnych stażach to dla szkoły ważny priorytet

Możliwość wyjazdu na trzytygodniową przygodę motywuje także do systematycznej nauki, gdyż średnia ocen jest podstawowym kryterium wyboru uczestników takich wyjazdów.

Osoby biorące udział w realizacji projektu: Piotr Czekaj (ZS nr 3 w Bochni) i Małgorzata Worona (Vitalis Gmbh) jako koordynatorzy projektu oraz nauczyciele i opiekunowie grupy: Lucyna Korta, Anna Konieczna, Ewa Góra, Justyna Krzysik-Bijata, Anna Wojs,  Jacek Mierzwiński, Anna Kulka, Manuela Hieshe, Andreas Incze Jagos.  

Uczniowie – Barczyk Monika, Bernady Madgalena, Bielec Magdalena, Domańska Agnieszka, Gancarczyk Aneta, Górska Małgorzata, Jędrzejek Paulina, Kapcia Weronika, Kłusek Paweł, Kołodziej Gabriela, Kołodziej Konrad, Kumor Michał, Laszkowska Joanna, Matlęga Patrycja, Obrał Barbara, Pająk Karolina, Piech Marzena, Polek Magdalena, Puzia Ewelina, Rajca Ilona, Rajca Kamil, Rojowska Jolanta, Trzeciak Angelika, Walasik Mieszko, Włudyka Kinga. Aksamit Magdalena, Banaś Andżelika, Baniak Anna, Białek Aleksandra, Drwal Karolina, Dudek Natalia, Guśtak Justyna, Kazior Ewa, Kędra Anna, Krzyżak Karolina, Kutyba Maria, Maraszek Anna, Mleczko Agata, Nowak Paulina, Pastuszak Anna, Panna Patrycja, Pilch Agnieszka, Pniak Małgorzata, Słonina Marietta, Sowicka Paulina, Stokłosa Anna, Więcek Aleksandra, Wilk Karolina, Woźniak Katarzyna, Zabrzeńska Paulina.

Piotr Czekaj – koordynator projektu

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Categories: Aktualności

Comments are closed.