Porozumienie o współpracy.

  • By pc
  • 7 czerwca, 2017
  • Komentowanie nie jest możliwe

W środę 24 maja 2017 roku w siedzibie „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni przy ul. Karosek, doszło do podpisania porozumienie o szerokiej współpracy, pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni a znaną i cenioną na bocheńskim rynku firmą „Społem” PSS Bochnia.

Porozumienie dotyczy przede wszystkim wzajemnej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego uczniów, którzy będą kształcić się w zawodach takich jak sprzedawca, kucharz i cukiernik w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni przy ul. Krakowskiej 20.

Uczniowie, którzy będą chcieli podjąć naukę w zawodzie sprzedawca, dzięki takiej współpracy, swoje kształcenie w części praktycznej mogą odbywać w 8 sklepach detalicznych „Społem” PSS na terenie Bochni, w sklepie w podbocheńskiej Zawadzie lub w Lipnicy Murowanej, uczniowie w zawodzie kucharz np. w Restauracji „Jubilatka’ a w zawodzie cukiernik w Zakładzie Produkcji Piekarsko-Cukierniczej przy ul. Karosek 25 . Bardzo ważną informacja dla młodych ludzi jest to, że jeśli podejmą decyzje o wyborze zawodu sprzedawca, kucharz lub cukiernik, to mogą liczyć na „dobra praktykę”, a także na zatrudnienie, po zakończeniu okresu nauki. Dla tych, którzy będą chcieli podnieść swoje kwalifikacje i kształcić się dalej, Szkoła zaoferuje im możliwość uzyskania tytułu technika w poszczególnych zawodach w utworzonej od 2020 r. Szkole Branżowej II stopnia. Szkoła Branżowa II stopnia, to również możliwość zdawania egzaminu maturalnego i możliwość dalszego kształcenia na studiach

Podpisanie porozumienia ma już pierwsze wymierne efekty, przede wszystkim dla szkoły, a mianowicie reprezentacja Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, która w dniach 6 – 9 czerwca, jako pierwsza szkoła ponadgimnazjalna z powiatu, będzie walczyła o Mistrzostwo Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt, w ramach zawodów szkolnych Licealiada 2017, otrzymała wsparcie finansowe od „Społem” PSS Bochnia w postaci profesjonalnych strojów sportowych do koszykówki.

Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Bochni a „Społem” PSS Bochnia umożliwia, również uczniom technikum, odbywanie praktyk zawodowych na terenie obiektów handlowych, gastronomicznych i w dziale administracyjnym firmy.

Podpisy pod tekstem porozumieniem złożyli Tomasz Pławecki – Prezes Zarządu PSS Społem, Barbara Biernat – Wiceprezes Zarządu i Główny Księgowego oraz Piotr Czekaj – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni.

Categories: Aktualności

Comments are closed.