Praktyka zawodowa w Grecji

  • By pc
  • 30 kwietnia, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

We wrześniu i październiku 2019 r. 86 uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Bochni wyjedzie na 2 – tygodniowy staż zawodowy do Grecji. Staż będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ projekt “Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” nr 2018-1-PL01-KA102-049469.

Programem objęci zostaną uczniowie w zawodach: technik ekonomista/rachunkowości, technik hotelarstwa/organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych.

W podobnych praktykach mogą uczestniczyć obecni i przyszli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Bochni. ZAPRASZAMY.

Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu miedzy innymi poprzez udział uczniów w kursie języka angielskiego zawodowego.

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.