PRAWO W SZKOLE

  • By admin
  • 16 września, 2012
  • Komentowanie nie jest możliwe

KODEKS UCZNIOWSKI

Jest to jednolity dokument napisany wspólnie przez nas – uczniów i nauczycieli w oparciu o Deklarację  Praw Dziecka , Statut szkoły.

Kodeks stanowi rodzaj kontraktu między nami i reguluje zasady dobrego współżycia w szkole.

MY UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI  W KAŻDEJ SYTUACJI POTRAFIMY ZACHOWAĆ SIĘ W SPOSÓB KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI:

 stosujemy zwroty grzecznościowe
 kulturalnie wyrażamy swoje poglądy
 nie używamy wulgaryzmów
 pomagamy sobie nawzajem
 szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych    dorosłych
 szanujemy swoją i cudzą własność
 dbamy o sprzęt i pomoce szkolne
 dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych
 ubieramy się schludnie i skromnie
 dbamy o włosy i swój wygląd
 pamiętamy o noszeniu identyfikatora
 pamiętamy o zmianie obuwia

PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

 słuchamy poleceń nauczyciela
 zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką
 uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy
 nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych
 pracujemy w ciszy i skupieniu
 punktualnie przychodzimy na zajęcia
 nie używamy telefonów komórkowych w czasie lekcji i innych zajęć
 nie żujemy gumy
 nie jemy posiłków
 gdy zadzwoni dzwonek, czekamy na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali
 dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć

PODCZAS PRZERW:

 nie biegamy po klasie i korytarzach
 zachowujemy się cicho
 nie trzaskamy drzwiami
 kulturalnie czekamy w kolejce do sklepiku szkolnego
 w razie nieporozumień koleżeńskich korzystamy z pomocy nauczyciela
 kulturalnie rozwiązujemy konflikty
 nie obrażamy innych, nie przepychamy, nie bijemy się
 w szatni zachowujemy się zgodnie z regulaminem
 w ubikacji zachowujemy czystość
 nie palimy papierosów na terenie szkoły
 nie opuszczamy terenu szkoły w obuwiu zastępczym
 po dzwonku na lekcje nie siedzimy na korytarzu umożliwiając przejście
 w przypadku nieobecności nauczyciela powiadamiamy dyrekcje szkoły

PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH:

 jesteśmy ubrani w strój odświętny
 uważnie słuchamy
 zachowujemy ciszę
 nie rozmawiamy
 kulturalnie wyrażamy swoje emocje
 dbamy o miłą atmosferę

PODCZAS WYJAZDÓW:

 słuchamy nauczyciela/przewodnika
 nie oddalamy się od grupy
 podczas jazdy autokarem nie wstajemy z miejsc, nie krzyczymy, nie śmiecimy
 w miejscach publicznych zachowujemy się kulturalnie, stosownie do okoliczności

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ŁAMANIA KODEKSU:

 Wpis uwagi do dziennika
 Nagana wychowawcy/ dyrektora szkoły wobec całej klasy
 Rozmowa z rodzicami w obecności ucznia
 rozmowa z pedagogiem lub dyrektorem szkoły
  w razie zniszczenia mienia klasowego lub szkolnego naprawienie szkody lub   odkupienie sprzętu
 w razie stałego nieprzestrzegania zasad o konsekwencjach zdecyduje Rada Pedagogiczna

 

Kodeks Uczniowski został  opracowany przez  uczniów i nauczycieli ZS nr 3 w Bochni.

Categories: O szkole

Comments are closed.