Program Erasmus+ wrzesień/październik 2019

  • By pc
  • 6 października, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe
 W sobotę 5 października 2019 r. wróciła z Grecji grupa 42 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Bochni kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Uczniowie w czasie 2 tygodniowego stażu zawodowego przede wszystkim zrealizowali część swojej obowiązkowej praktyki zawodowej a także podnieśli swoje kompetencje językowe, zawodowe, kulturowe i społeczne. W czasie wolnym uczniowie odwiedzili najciekawsze miejsca regionu, poznali kulturę i lokalne tradycje greckie.

Natomiast już w niedzielę 6 października na swoją mobilność zagraniczną wyruszyła kolejna grupa uczniów “Ekonomika”. Licząca 44 uczestników grupa po zrealizowaniu w polskich zakładach pracy swojej  I części praktyki zawodowej na II część wyjeżdża do zakładów gastronomicznych, hotelarskich i instytucji finansowych na terenie północnej Grecji. II grupa swoje praktyki będzie realizować do 18.10.2019 r.

Wyjazd na staże do Grecji jest możliwy dzięki programowi Erasmus+ oraz dotacji jaką otrzymała Szkoła na realizację swojego autorskiego projektu “Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” 2018-1-PL01-KA102-049469.

Kwota na realizację staży zawodowych dla 86 uczniów otrzymana z programu Erasmus+ to 150 000 Euro.

 Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Categories: Aktualności

Comments are closed.