Projekt “Gastronomia i Hotelarstwo” – Twoją szansą na rynku pracy

Od 1 września 2010 r. rusza rekrutacja do II edycji projektu „Gastronomia i Hotelarstwo- Twoją szansą na rynku pracy. Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w ubiegłym roku będą mieli szansę skorzystać z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, gastronomii, hotelarstwa czy przedsiębiorczości.

Uczestnicy będą również uczestniczyć w kursach specjalistycznych na kierunkach takich jak: kelner-barman, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej czy w kursie komputerowym przygotowującym do zdawania egzaminów ECDL. Uzupełnieniem zajęć będą warsztaty gastronomiczo – hotelarskie. Rekrutacja potrwa do 10 września br.

Projekt „Gastronomia i Hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem tego projektu jest powiat tarnowski w partnerstwie z powiatem bocheńskim, brzeskim oraz dąbrowskim. Kwota dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi 330 565  złotych. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2011 r.W ramach projektu zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni przedmiotów zawodowych, filmy i programy edukacyjne, podręczniki oraz materiały dla uczniów, które zapewnią innowacyjny charakter prowadzonych zajęć i wysoki poziom kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

regulamin rekrutacji

oświadczenie beneficjenta

oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych

Comments are closed.