Przetargi/zapytania ofertowe.

  • By pc
  • 19 marca, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

ERASMUS + 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE IVorganizacja programu edukacyjno-kulturowego dla uczestników 2 mobilności zagranicznych w Grecji (86 uczniów + 4 opiekunów)      Erasmus+ Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE III - organizacja transportu międzynarodowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 90 osób, w ramach projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE II - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049469

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

———————————————————————————————————————————

 ERASMUS + 2017-1-PL01-KA102-037207

OGŁOSZENIE I -   zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+.

 DO GŁOSZENIA I - Informacja o ilości złożonych ofert do Ogłoszenia I -projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037207.

DO OGŁOSZENIA I - informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego – Erasmus+ nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037207

 

Categories: Przetargi

Comments are closed.