Przetargi/zapytania ofertowe.

  • By pc
  • 19 marca, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

OGŁOSZENIE IX - REALIZACJA USŁUGI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ ZAKWATEROWANIA DLA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO ROZWOJU NAUCZYCIELA” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA101-063233   

1. Zapytanie ofertowe wyżywienie i zakwaterowanie

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie – opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wyżywienie i zakwaterowanie – umowa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE VIII - ORGANIZACJA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO I LOKALNEGO A TAKŻE ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH NA POTRZEBY TRZECH, TYGODNIOWYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH DLA 20 NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO ROZWOJU NAUCZYCIELA” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA101-063233   

1. Zapytanie ofertowe transport

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego transport – opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego transport – formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego transport – umowa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE VII - ORGANIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO-KULTUROWEGO DLA UCZESTNIKÓW 2 MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH W GRECJI (86 UCZNIÓW + 4 OPIEKUNÓW)  ERASMUS+ PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA102-063371 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – pdf 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE VI - ORGANIZACJA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO NA POTRZEBY 2 MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH, 2-TYGODNIOWYCH PRAKTYK DLA 90 OSÓB, W RAMACH PROJEKTU „ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY – ŚCIEŻKĄ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA II” WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+, PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA102-063371

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – pdf
…………………………………………………………………………………………………………………………..
OGŁOSZENIE V - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA102-063371 

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe – roboty  remontowe  tarasu, wejścia głównego oraz schodów  przy wyjściach ewakuacyjnych w  Zespołu Szkół nr 3 w Bochni

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż sprzętu komputerowego 

do Zespołu Szkół  Nr 3 w Bochni

1. Zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż sprzętu komputerowego  do ZS nr 3 w Bochni 

2. Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego – wykaz sprzętu

3. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – oferta wykonawcy.

4. Wzór mowy z wykonawcą  

ERASMUS + 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE IVorganizacja programu edukacyjno-kulturowego dla uczestników 2 mobilności zagranicznych w Grecji (86 uczniów + 4 opiekunów)      Erasmus+ Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE III - organizacja transportu międzynarodowego na potrzeby 2 mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 90 osób, w ramach projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049469

OGŁOSZENIE II - zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049469

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

———————————————————————————————————————————

 ERASMUS + 2017-1-PL01-KA102-037207

OGŁOSZENIE I -   zamówienie na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu ERASMUS+.

 DO GŁOSZENIA I - Informacja o ilości złożonych ofert do Ogłoszenia I -projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037207.

DO OGŁOSZENIA I - informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego – Erasmus+ nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037207

——————————————————————————————————————————-

Plan zamówień na rok 2018.

Pobierz dokument – tutaj

——————————————————————————————————————————-

Categories: Przetargi

Comments are closed.