Kształcenie praktyczne

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PRAKTYK DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

  1. Program nauczania – KUCHARZ – PRACODAWCY
  2. Program nauczania – SPRZEDAWCA – PRACODAWCY
  3. DRUK – OCENY ZSZ – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCY
  4. Organizacja śródrocznej praktyki zawodowej we własnym zakresie
  5. Terminy praktyk 2017-2018
  6. MIEJSCA PRAKTYK

Comments are closed.