Raporty z realizacji projektu 2018-1-PL01-KA102-049469

  • By pc
  • 9 stycznia, 2020
  • Komentowanie nie jest możliwe

Projekt z programu Erasmus+ pt. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”, był realizowany w Szkole od grudnia 2018 r.

Głównym celem projektu było zrealizowanie zagranicznego stażu zawodowego dla uczniów, podczas którego mieli oni podwyższyć swoje kompetencje zawodowe, językowe i społeczne, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomicznej a także zrealizować część, przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie, praktyki zawodowej.

Pierwsza wyjazd, czyli tzw. mobilność edukacyjna projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” dla 42 uczniów, odbyła się w okresie od 23.09.2019 r. do 04.10.2019 r. druga, dla 44 uczniów od 07.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

W ramach całego przedsięwzięcia, uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik ekonomista, odbyli dwutygodniowe zagraniczne staże w greckich zakładach pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z poszczególnych mobilności :

I mobilność -  23.09.2019 – 04.10.2019 – RAPORT

II mobilność – 07.10.2019 – 18.10.2019 – RAPORT

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.   Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Categories: Aktualności

Comments are closed.