Rekolekcje 2018

  • By pc
  • 9 marca, 2018
  • Komentowanie nie jest możliwe

REKOLEKCJE 2018

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1147).

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego.

 Na mocy w/w rozporządzenia zarządzam dni 12,13,14  marca

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Na podstawie ustaleń z parafią św. Mikołaja w Bochni  w w/w dniach organizowane są spotkania rekolekcyjne dla uczniów  Zespołu Szkół nr 3 w Bochni  w Kościele Szkolnym w Bochni  wg. harmonogramu przedstawionego uczniom przez nauczycieli religii. Spotkania, konferencje rekolekcyjne: poniedziałek i wtorek godz. 11.30,  środa dzień spowiedzi świętej od godz. 11.00 a msza święta o godz. 11.30. Szczegóły organizacyjne  uczestnictwa i przejścia do  kościoła na plakatach i u wychowawcy.

Piotr Czekaj

Categories: Aktualności

Comments are closed.