Rekolekcje wielkopostne 2019

  • By pc
  • 26 marca, 2019
  • Komentowanie nie jest możliwe

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1147).

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Na mocy w/w rozporządzenia  dni 27,28,29  marca

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Na podstawie ustaleń z parafią św. Mikołaja w Bochni  w w/w dniach organizowane są spotkania rekolekcyjne dla uczniów  Zespołu Szkół nr 3 w Bochni  w Kościele Szkolnym i Bazylice pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Bochni  wg. harmonogramu przedstawionego uczniom przez nauczycieli religii i wywieszonego na tablicy ogłoszeń.  Spotkania, konferencje rekolekcyjne  – środa, czwartek od godz. 11.00,  piątek, dzień spowiedzi świętej od godz. 11.00 a msza święta o godz. 11.30.

Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła zapewnia w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze – w związku z tym do 25 marca bardzo proszę o zgłoszenie się do wychowawcy klasy tych uczniów, którzy chcą uczestniczyć w w/w dniach w zajęciach na terenie szkoły.

Uczniowie uczestniczący w rekolekcjach są pod opieką nauczycieli wychowawców i katechetów. 

Categories: Aktualności

Comments are closed.