REKRUTACJA 2020

  • By pc
  • 7 maja, 2020
  • Komentowanie nie jest możliwe

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), informuję, że nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz składania dokumentów:

  • do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określi Minister Edukacji Narodowej. 
  • Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 11b ust. 2 ww. rozporządzenia);
  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego określi Małopolski Kurator Oświaty (§ 11b ust. 3 ww. rozporządzenia).

Nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Równocześnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe co oznacza, że na terenie województwa małopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. (§ 13 ww. rozporządzenia).

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

- https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

TECHNIKUM -  5 lat

*   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

*   TECHNIK EKONOMISTA

*   TECHNIK HANDLOWIEC

*   TECHNIK HOTELARSTWA

*   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

*   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

*   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

  •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

*   SPRZEDAWCA

*   KUCHARZ

*   KELNER

*   CUKIERNIK

*   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 LATA 

tryb zaoczny

* dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia i Zasadniczych Szkól Zawodowych

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH  – 3 lata

tryb zaoczny

* Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i  Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

  SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW

SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

* Zawód: Opiekun medyczny (1 rok), Technik masażysta(2 lata)

 

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

* Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – HGT.12.

*  Prowadzenie działalności handlowej – HAN.02.

Pozostałe szczegóły dotyczące rekrutacji w zakładce na stronie głównej

“REKRUTACJA 2020/2021″

Categories: Aktualności

Comments are closed.