REKRUTACJA 2020

  • By pc
  • 29 czerwca, 2020
  • Komentowanie nie jest możliwe

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Wnioski o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 3 w Bochni

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: 

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków  – wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

ogłoszenie -  12 sierpnia 2020 r. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły – www.zs3.bochnia.pl  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły na rok szkolny 2020/2021                               odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego .

W przypadku kandydatów do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym                        na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

Link do Rekrutacji Elektronicznej 

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

- https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

TECHNIKUM -  5 lat

*   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ!

*   TECHNIK EKONOMISTA

*   TECHNIK HANDLOWIEC

*   TECHNIK HOTELARSTWA

*   TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

*   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

*   TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

  •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

*   SPRZEDAWCA

*   KUCHARZ

*   KELNER

*   CUKIERNIK

*   PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 LATA 

tryb zaoczny

* dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia i Zasadniczych Szkól Zawodowych

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH  – 3 lata

tryb zaoczny

* Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia i  Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są do klasy II.

  SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW

SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

* Zawód: Opiekun medyczny (1 rok), Technik masażysta(2 lata)

 

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE.

* Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – HGT.12.

*  Prowadzenie działalności handlowej – HAN.02.

Pozostałe szczegóły dotyczące rekrutacji w zakładce na stronie głównej “REKRUTACJA 2020/2021″

Categories: Aktualności

Comments are closed.