Rekrutacja krok po kroku.

  • By pc
  • 13 czerwca, 2014
  • Komentowanie nie jest możliwe

Rekrutacja do klasy pierwszej Technikum  i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

  1. Zarejestruj się w systemie rekrutacji poprzez wejście na adres:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 

2. Wydrukuj podanie i zanieś je do szkoły I wyboru .

Podania można składać  od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13:00   w sekretariacie na parterze pokój 58 (od 7:30 do 15:30)  oraz od 2 czerwca 2014 r. w sekretariacie na I piętrze pokój 27 (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00).                                                         

 3.  Od 27 czerwca do 3 lipca 2014 r. do godz. 14:00 należy dostarczyć potwierdzone przez gimnazjum kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Liczba składanych kopii zależy od liczby szkół, do których się zarejestrowałeś.

Wszystkie kopie należy zostawić w szkole I wyboru.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia    4 lipca 2014 r.

Informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły można też sprawdzić na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem, wpisując swój login i hasło otrzymane podczas pierwszej rejestracji w systemie.

 4.  Do 8 lipca 2013 do godz. 12:00 należy potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół Nr 3 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

5. Ogłoszenie list przyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach nastąpi 10 lipca 2014 roku do godz. 12:00. Listy zostaną wywieszone w hollu szkoły. Informację o przyjęciu do szkoły każdy kandydat może sprawdzić na stronie internetowej po wpisaniu swojego loginu i hasła.

Od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 Potrzebne dokumenty:

a)     podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,

b)    kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego,

c)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego,

d)    karta informacyjna,

e)     dwa zdjęcia w Technikum i jedno zdjęcie w Zasadniczej Szkole Zawodowej,

f)      charakterystyka osobowa kandydat  /wzór wniosku na stronie szkoły oraz w sekretariacie – pokój 27 – I piętro/,

g)    zaświadczenie lekarskie /skierowanie należy pobrać w sekretariacie  – pokój 27 – I piętro/.

Categories: Aktualności

Comments are closed.