ZŁOTE TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

 XXIII Ogólnopolski RANKING GŁÓWNY TECHNIKÓW 2021

 miesięcznika” Perspektywy”.

 Tytuł „ZŁOTEGO TECHNIKUM 2020” przysługuje szkołom, które w ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 zajęły miejsca: 1-100.

Szkoły  zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W rankingu ogólnopolskim Techników 2021 Nasze Technikum Nr 3 uplasowało się na 86 miejscu, poprawiając znacząco ubiegłoroczne miejsce. 

W rankingu Techników 2021 w województwie małopolskim Nasze Technikum Nr 3 uplasowało się na 16 miejscu, poprawiając także swoją  lokatę z tamtego roku. 

Naszym absolwentom z roku 2020, których osiągnięcia były brane pod uwagę w Rankingu Perspektyw 2021, za wymienione wyżej osiągnięcia dziękujemy i gratulujemy !!!

Comments are closed.