SREBRNE TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

 XXI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2019 miesięcznika” Perspektywy”.

 Tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2019” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które w ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 zajęły miejsca: 101- 300.

Szkoły  zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W rankingu Techników 2019 w województwie małopolskim Nasze Technikum Nr 3 uplasowało się na 31 miejscu, poprawiając tym samym lokatę 42 z tamtego roku. 

 Naszym absolwentom z roku 2018 , których osiągnięcia były brane pod uwagę w Rankingu Perspektyw 2019, za wymienione wyżej osiągnięcia dziękujemy i gratulujemy !!!

Comments are closed.