Rekrutacja na staż do Niemiec. Program Leonardo da Vinci

  • By admin
  • 27 sierpnia, 2011
  • Komentowanie nie jest możliwe

Uczniowie z klas II  i  III technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i gosp. dom, technik kucharz i technik ekonomista mogą składać dokumenty zgłoszeniowe na 3-tygodniowy staż zawodowy do Niemiec. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w szkolnym punkcie ksero, wypełnić ręcznie lub pismem komputerowym i złożyć do 5 września br. do pokoju 27.

Regulamin rekrutacji na staż (pdf)
Wykaz dokumentów jakie powinien złożyć kandydat na staż (pdf)
Streszczenie projektu(pdf)
Formularz aplikacyjny dla wszystkich (doc)
Karta zgłoszeniowa dla t. ekonomista (doc)
Karta zgłoszeniowa dla t. hotelarstwa (doc)
Karta zgłoszeniowa dla t. kucharz (doc)
Karta zgłoszeniowa dla t. żywienia (doc)
Categories: Aktualności

Comments are closed.