Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów ZS nr 3

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WSPOMAGAJĄCE PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, KONKURSÓW UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

DODATKOWA  REKRUTACJA

ZAJĘCIA  realizowane są  w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Dodatkowa rekrutacja dotyczy zajęć w następujących formach wsparcia:

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 60 h

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego – 30 h

c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych hotelarskich – 30 h

d) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych gastronomicznych – 30 h

e) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zawodzie sprzedawca – 30 h

2) Zajęcia dydaktyczne wspomagające:

a) Zajęcia z j. angielskiego – 60 h – 2 grupy

b) Zajęcia z przedsiębiorczości – 30 h

c) Zajęcia z rachunkowości – 30 h

 Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 Regulamin rekrutacji do projektu dla uczniów – CKZ– pobierz regulamin

 Poniższe dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Sekretariacie szkoły do 19.02.2021 r. do godz. 15:00

I. Zał.1c -Formularz zgłoszeniowy-zaj. wyrównawcze - pobierz formularz zgłoszeniowy

II. Zał.1d-Formularz zgłoszeniowy-zaj. wspomagającepobierz formularz zgłoszeniowy

III. Zał.2-Oświadczenie kandydata ubiegającego się o udział w projekcie – pobierz oświadczenie

IV. Zał.3-Deklaracja uczestnictwa w projekcie– pobierz deklarację

 Wyniki dodatkowej rekrutacji tj. lista uczniów zakwalifikowanych i lista uczniów rezerwowych zostaną podane w dniu  24.02.2021 o godz. 15:00 w biurze projektu i na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

 Informacji szczegółowych udziela koordynator projektu: Alina Krakowska tel. 14 612 27 79

Comments are closed.