Stypendia Starosty Bocheńskiego.

  • By pc
  • 17 października, 2014
  • Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 15.10.2014 r. zostały wręczone stypendia Starosty Bocheńskiego. Otrzymali je uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński. Zostały one przyznane w dziedzinach: nauki i sportu.

Wśród wyróżnionych uczniów znajdują się nasze dwie uczennice:

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymała:

Elżbieta Oleksy - uczennica klasy III te a

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymała:

Weronika Mickoś - uczennica klasy II te a

GRATULUJEMY.

Stypendium Starosty Bocheńskiego za szczególne osiągnięcia  w nauce lub artystyczne przyznawane jest m.in. za: szczególne osiągnięcia w nauce ze średnią ocen co najmniej 4,80, wzorową ocenę z zachowania oraz dla uczniów będących laureatem lub uczestnikiem np. krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy, wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej czy konkursów.
Stypendium Starosty Bocheńskiego za szczególne osiągnięcia sportowe przyznawane jest m.in. za: udział w imprezach o randze mistrzowskiej organizowanych przez polskie związki sportowe, uzyskując I, II lub III miejsce co najmniej w finałach wojewódzkich, uzyskanie I, II lub III miejsce w zawodach sportowych organizowanych w ramach Państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego,  wyróżniających się zawodników w grach zespołowych, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Wkrótce na naszej stronie przedstawimy sylwetki naszych stypendystek. Zapraszamy.

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.