Szkoła Policealna

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.

kształcimy w zawodach: 

1. Opiekun Medyczny – 1 rok ( 2 semestry) – forma zaoczna – piątek sobota

2. Technik masażysta – 2 lata – 4 semestry – forma stacjonarna

 

Opiekun Medyczny – poznasz zasady i nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych,  czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zapoznasz się z informacjami zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, z elementami udzielania pierwszej pomocy, z zarysem psychologii i socjologii, z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, z podstawami przedsiębiorczości, podstawami języka migowego, aby lepiej pomagać potrzebującym. Nauka  języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz przede wszystkim wiedzę praktyczną  i umiejętność pracy w zespole oraz wszystkie niezbędne wiadomości i umiejętności aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przyjdź do Nas i zdobądź zawód, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie wykształcenia średniego  – matura nie jest wymagana. Zajęcia prowadzą profesjonalni wykładowcy i praktycy z dużym doświadczeniem. Lekcje odbywają się w piątki od 15.10 do 20.05 i w soboty od 8.00 do 15.00.

Egzamin zawodowy:  organizowany jest na terenie Szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Składa się z części pisemnej i praktycznej. Dotychczasowa zdawalność słuchaczy -  100 %.

Słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy – Opiekun Medyczny.

Perspektywy pracy: szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej, przychodnie, sanatoria, własna działalność gospodarcza.

Rekrutacja -  maj / czerwiec 2020.  Początek zajęć – 4,5  wrzesień 2020 r.

 

Comments are closed.