Technik ekonomista

W zawodzie technik ekonomista zdobędziesz wiedzę dotyczącą stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

Ważną umiejętnością absolwenta będzie sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie rachunkowości, ustalanie wyniku finansowego a także stosowanie różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych.

Podczas kształcenia w tym zawodzie nauczysz się także jak sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy.

Wszyscy absolwenci posiadają też umiejętności wykorzystywania w przyszłej pracy programów komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowych. Są także przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowywania i prowadzenia spotkań służbowych, obsługują także sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

W zawodzie technik ekonomista  przewidziane są 2 kwalifikacje

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Dodatkowo, po potwierdzeniu kwalifikacji A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (na przykład na kursach kwalifikacyjnych)  uczeń może uzyskać tytuł technika rachunkowości.

Perspektywy pracy. Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Comments are closed.