Technik hotelarstwa

Absolwent szkoły w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i  planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe , pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa i lotnicza. Technik hotelarstwa może być równie zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

W wyniku analizy zadań i umiejętności zawodowych technika hotelarstwa wyodrębniono dwie kwalifikacje, które uczeń nabywa w cyklu nauczania.

T. 11.  -  Planowanie i realizacja usług w recepcji,

T. 12.  -  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

W celu podniesienia efektywności kształcenia w tym zawodzie szkoła współpracuje z bocheńskimi i krakowskimi zakładami hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych, organizuje dla uczniów wyjazdy na rożnego rodzaju imprezy: np. targi turystyczne, giełdy, wystawy sprzętu gastronomicznego. Szczególną rolę w procesie kształcenia technika hotelarstwa w naszej szkole ma nauczanie języków obcych  i zagraniczne praktyki zawodowe.

Comments are closed.